Expoziția „Răsucirea. Triumful provinciei, amurgul imperiilor”, la Muzeul Național de Artă Contemporană (foto: Muzeul Municipiului Bucureşti)

Obiecte antice și moderne asociate unei narațiuni muzeale contemporane

S-a deschis noul sezon expozițional al Muzeului Național de Artă Contemporană unde puteți descoperi expoziția „Răsucirea. Triumful provinciei, amurgul imperiilor”, curator Călin Dan și Celia Ghyka.

Muzeul Municipiului București a contribuit la acest proiect cu mai multe bunuri culturale din Colecțiile George Severeanu și Nicolae Minovici, informează un comunicat al instituției muzeale.

„Răsucirea. Triumful provinciei, amurgul imperiilor” este a doua etapă a unui proiect de cercetare de lungă durată, inițiat odată cu Răsucirea. 5 niveluri pentru edificarea Banatului etern (Kunsthalle Bega, Timișoara, 2023-2024). O cercetare complexă a istoriei culturale și vizuale a motivului alegoric al răsucirii, proiectul își are originea într-o lectură reiterată a alegoriei platonice a Peșterii, acea acțiune de dublă „răsucire a sufletului”: o mișcare deopotrivă spirituală și fizică, exprimată în această expoziție prin dimensiunile sale figurative, morfologice, corporale și simbolice, precizează Muzeul Național de Artă Contemporană.

Expoziția „Răsucirea. Triumful provinciei, amurgul imperiilor”, la Muzeul Național de Artă Contemporană

Conceptul este ilustrat printr-un ansamblu neconvențional de arheologie, arte decorative, îmbrăcăminte, produse etnografice și produse industriale de masă care stabilesc dialoguri semnificative cu lucrări de artă contemporană din colecția Muzeului Național de Artă Contemporană și din colecții private.


RĂSUCIREA este un  liant esențial pentru comunicarea morfologică și simbolică dintre cultura materială și cea spirituală, o perspectivă aplicată aici la mileniile de civilizație dezvoltate pe un teritoriul mai larg, pe care am convenit să îl numim carpato-danubiano-pontic.

Expoziția „Răsucirea. Triumful provinciei, amurgul imperiilor”, la Muzeul Național de Artă Contemporană (foto: Muzeul Municipiului Bucureşti)

Expoziția urmărește, prin salturi multidirecționale, traiectoriile culturale și temporale ale diferitelor zone ce fac parte din acest teritoriu care s-a aflat, în timpul lung al istoriei, la marginea diferitelor imperii (roman, otoman, austro-ungar, țarist, sovietic etc.). Deși aflate sub influența (formală sau informală) a diferitelor ambiții geopolitice, aceste provincii au dezvoltat în decursul timpului o identitate rezilientă de intersecție, ce conferă noțiunii de „provincial” o semnificație demnă. 

Obiectele expuse sunt deopotrivă martorii acestor pulsiuni imperiale, ai umbrelor lor remanente și ai acestei chimii a asimilării. Într-o mișcare de deformare ce poate fi descrisă metaforic ca o spirală, ecoul imperiilor s-a modificat în timp și în spațiu și a fost, la rândul său, integrat, apoi abandonat, apoi redescoperit în diferite momente ale istoriei acestor provincii paradigmatice pentru conglomeratul Europei Centrale și de Sud-Est.

Expoziția „Răsucirea. Triumful provinciei, amurgul imperiilor”, la Muzeul Național de Artă Contemporană (foto: Muzeul Municipiului Bucureşti)

Scenografia propusă caută să dea acestui argument intelectual vizibilitate și concretețe în spațiul fizic al expoziției: privită ca metaforă a existenței, RĂSUCIREA poate fi urmărită pe multiple paliere și în infinite variațiuni.

Expoziția poate fi vizitată la parterul și în Sala de Marmură a Muzeului Național de Artă Contemporană.