„Dacia. Ultima frontieră a romanității”

Cea mai mare expoziție dedicată Daciei antice

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Autor: Redacția
🗓️ 22 noiembrie 2022

„Dacia. Ultima frontieră a romanității” este cea mai mare expoziție dedicată antichității acestui teritoriu, organizată în ultimii 20 de ani, printr-un efort a 45 de instituții muzeale din România și Republica Moldova, coordonat de Muzeul Național de Istorie a României.

Expoziția „Dacia. Ultima frontieră a romanității”, deschisă la Muzeul Național de Istorie a României până în luna martie a anului viitor, este structurată cronologic pe șase teme generice/secțiuni și reunește cca. 1.000 de artefacte, unele dintre acestea fiind expuse în premieră, iar per ansamblu ilustrând 1.400 de ani de istorie antică..

În prima secțiune a expoziției - SFÂRȘITUL PRIMEI EPOCI A FIERULUI (HALLSTATT-UL TÂRZIU) ÎN ZONA ARCULUI CARPATIC ȘI A DUNĂRII DE JOS - sunt prezentate piese de ceramică, arme și podoabe, specifice culturilor (arheologice) hallstattiene târzii – faza târzie a culturii Basarabi, grupul Ferigile-Bârsești, grupul Ciumbrud etc. Între artefactele deosebite se remarcă: piesele de centură din depozitul de la Ghidici, coiful de tip greco-illyr de la Găvojdia, akinakes-ul cu teacă de la Firminiș, spada-emblemă de la Medgidia, spada de la Dobolii de Jos, sceptrul avimorf de la Telița, inelul sigilar de la Vadu (așa-numita „pecete a lui Skyles”), coiful de aur de la Coțofenești, capătul de stindard (sau baldachin) scitic de la Răscăieții Noi (Republica Moldova), cazanul scitic de la Iacobeni, setul de harnașament de la Stâncești (prezentat în premieră în poziție funcțională), setul ahemenid de harnașament de la Histria (expus în premieră) și unele din aplicile de harnașament din tezaurul de la Craiova. De asemenea, sunt expuse în premieră o serie de artefacte inedite, recent descoperite prin cercetările arheologice întreprinse în necropola scitică de la Sâncrai (jud. Alba).

Coiful princiar din aur de la Coțofenești este una dintre piesele spectaculoase prezentate în expoziție, fiind un artefact arheologic excepțional, care aduce lumină asupra lumii elitei tracice care a trăit la nord de Dunăre în timpul tranziției de la perioada timpurie la cea târzie a primei epoci a fierului (mijlocul secolului al V-lea a.Chr.). De asemenea, acesta oferă informații prețioase despre evoluția armelor locale și a artelor figurative sub influențele orientale și grecești.

Coiful este o descoperire singulară, probabil o ofrandă, depusă pe vârful unui deal înalt cu vedere asupra întregii zone înconjurătoare.

Partea frontală este decorată cu o pereche de ochi apotropaici (un element tipic coifurilor getice princiare din secolele V-IV a.Chr.), iar pe obrăzare sunt redate scene care înfățișează sacrificarea unui miel de către un personaj care poartă un costum în stil oriental, în vreme ce pe partea dorsală sunt figurate animale fantastice: grifoni și sfincși.

Expoziția poate fi vizitată de miercuri până duminică, în intervalul orar 9.00 - 17.00 (ultimul acces fiind permis la 16.15).