historia ro undefined jpeg

Propaganda pentru recrutare din timpul Primului Război Mondial

Primul război mondial a avut un rol esenţial în dezvoltarea propagandei moderne. Unul dintre cele mai bune exemple de propagandă al perioadei este reprezintat de afişele de recrutare; acestea aveau ca scop convingerea bărbaţilor apţi să se alăture armatei. Cea mai folosită temă a acestor postere a fost, în toate ţările implicate în conflict, patriotismul. Oamenii erau chemaţi să se alăture luptei pentru propria ţară, făcându-se apel la nevoia de apărare a ţării şi valorilor superioare ale acesteia (în comparaţie cu barbaria duşmanului). Alte concepte folosite includ frica de invazie şi, bineînţeles, faptele atroce comise de duşmani. Spre exemplu, postere cu atrocităţile germanilor au fost foarte mult promovate în Anglia pentru a stârni ura englezilor faţă de nemţi.