image

Începe ediția a treia a Concursului Național „Patrimoniul cultural, istoric și natural-Zestrea comunităților locale”

📁 Patrimoniu în pericol
🗓️ 16 februarie 2023

Societatea de Științe Istorice din România organizează, prin Departamentul de Programe și Proiecte, ediția a III-a a concursului național „Patrimoniul cultural, istoric și natural – zestrea comunităților locale”.

Ediția de anul acesta este dedicată patrimoniului imaterial și se va desfășura pe patru secțiuni: Obiceiuri de primăvară (Sărbători, credințe, practici); Jocurile de copii și tineret; Meșteșuguri artistice - Prelucrarea artistică a lemnului; Afiș tematic.

La concurs se pot înscrie elevi din clasele VI-XII sub îndrumarea profesorilor de istorie, studenți, masteranzi, doctoranzi la facultatea de istorie. În edițiile anterioare a fost abordată succesiv problematica patrimoniului imobil și mobil.

Concursul tinde să devină o tradiție, iar tematica selectată riguros de către participanți și prezentată sub forma unui portofoliu de cercetare istorică este din ce în ce mai interesantă. Prin implicarea lor, elevii, cadrele didactice, studenții, având alături instituții cu atribuții în aria patrimoniului cultural național, promovează istoria locală și moștenirea culturală care trebuie transmisă generațiilor viitoare pentru a se putea bucura de ea.

Parteneri în desfășurarea cu succes a acestui concursului sunt Facultatea de Istorie din cadrul Universității București, Institutul Național al Patrimoniului și revistele „Historia” și „Magazin istoric”. Ghidul concursului se găsește pe pagina web a Societății de Științe Istorice din România.

Mai multe pentru tine...