Conferinţa „Dezbateri europene: Evreii şi Holocaustul în discursul public european” şi expoziţia "Imagini din Bucureştiul evreiesc" la Muzeul de Istorie a Evreilor Polonezi din Varşovia jpeg

Conferinţa „Dezbateri europene: Evreii şi Holocaustul în discursul public european” şi expoziţia "Imagini din Bucureştiul evreiesc" la Muzeul de Istorie a Evreilor Polonezi din Varşovia

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Autor: Redacția
🗓️ 15 iunie 2015

Astăzi, 15 iunie, are loc la Varșovia conferinţa internațională cu titlul„Dezbateri europene:Evreii şi Holocaustul în discursul public european”, un proiect EUNIC, iniţiat de Institutul Cultural Român de la Varşovia, care doreşte să pună în discuţie modul în care problematica prezenţei evreilor în Europa şi Holocaustul sunt tratate în discursul public din statele europene.

Evenimentulreuneșteinvitaţi din diverse ţări – istorici, jurnalişti, politologi, antropologi etc. – care vorprezentaşi analizacele mai importante dezbateri referitoare la evrei şi Holocaust din ţările lor, din perioada ulterioară celui de-al Doilea Război Mondial, cu accent pe ultimele două decenii. Prelegerile şi discuţiile se vor axa pe două întrebări principale:există oare o opinie comună asupra Holocaustului şi prezenţei evreilor în Europa, în trecut şi în prezent?şi ce fel de asemănări şi diferenţe apar între discursurile europene şi care este originea lor?

Conferinţa „Dezbateri europene:Evreii şi Holocaustul în discursul public european” areloc la POLIN – Muzeul de Istorie a Evreilor Polonezi din Varşovia, fiind organizată în două părţi:

-prima parte constăîntr-o sesiune de prezentări şi discuţii cu participarea unor specialişti din Austria (dr. Albert Lichtblau), Elveţia (dr. Daniel Gerson), Germania (Sergey Lagodinsky), Israel (Michael Sobelman), Polonia (Tadeusz Sobolewski), România (Adrian Cioflâncă), Slovacia (Stanislava Šikulová) și Ungaria (András Kovács), sesiune moderată de dr. Jolanta Żyndul, cunoscut istoric polonez, specializat pe problematica evreilor polonezi şi a relaţiilor polono-evreieşti din secolele al XIX-lea şi al XX-lea;

-a doua parte constăîntr-o masă rotundă, cu participarea reprezentanţilor organizaţiilor evreieşti de tineret din mai multe ţări europene, printre care Austria-Dan Fischman, Ungaria-Ádám Schönberger, Polonia – Abraham Hayman, România-Diana Medan.

Din partea României, la conferinţă participă:domnul Adrian Cioflâncă (pentru prima parte), membru al Colegiului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, cercetător ştiinţific la Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” al Academiei Române şi fost membru în Comisia Internaţională pentru Studierea Holocaustului din România (2003-2004), şi doamna Diana Medan (pentru a doua parte), din partea Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România, redactor la Centrul Iudaic de Editură şi Publicistică, autoarea volumului Evreii someşeni.

 

Urmând strategia de promovare a culturilor minorităţilor naţionale din România și programul special conceput în acest sens, pentru anul 2015, ICR Varşovia prezintăla POLIN – Muzeul de Istorie a Evreilor Polonezi din Varşovia, începând din data de 13 iunie, expoziţia de fotografie intitulată Imagini din Bucureştiul evreiesc.Fotografiile expuse înfățișează lăcaşuri şi obiecte de cult, imagini de epocă şi contemporane din cartierul „evreiesc”, chipuri şi îndeletniciri specifice comunităţii evreieşti din Bucureşti, și provin din albumul Istorii și imagini din Bucureștiul evreiesc, autoare Felicia Waldman și Anca Ciuciu, publicat de Noi Media Print în 2011.