Calypso Botez – povestea unei feministe care a intrat în istorie jpeg

Calypso Botez – povestea unei feministe care a intrat în istorie

📁 Biografii
Autor: Amalia Grigore

De-a lungul timpului, subiectul care vizează drepturile femeilor a devenit din ce în ce mai discutat în spaţiul public. În ciuda faptului că în perioada contemporană drepturi precum cel la vot pare a fi dintotdeauna egal atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi, acest lucru a fost câştigat în urma eforturilor depuse de mai multe femei care au intrat în istorie. Printre acestea se numără şi Calypso Botez.

De la teorie la participare activă 

Botez-Corneliu Calypso (1880-1933) s-a născut în oraşul Bacău şi este cunoscută drept una dintre cele mai active militante din România pentru drepturile femeilor. Fiind licenţiată atât în filosofie, cât şi în istorie, Calypso Botez este una dintre principalele reprezentante ale grupării feministe din România. Preşedintă a Crucii Roşii din Galaţi şi profesoară de filosofie la liceului Carmen Sylva din Bucureşti.

Calypso Botez a înfiinţat în 1917, alături de Maria Baiulescu, Ella Negruzzi şi Elena Meissner, Asociaţia pentru emanciparea civilă şi politică a femeilor române. Ulterior a ocupat funcţia de preşedinte a Comitetului Executiv al Consiliului Naţional al Femeilor Române fondat în 1921.

Calypso Botez este autoarea a numeroase articole care au ca tema emanciparea femeilor publicate în reviste precum Convorbiri literare sau Revista pentru Ştiinţă şi Reformă Socială. De-a lungul timpului, autoarea a pledat pentru dreptul electoral al femeilor, creşterea rolului economic şi social al acestora sau emanciparea intelectuală şi politică. Printre lucrările a cărei autoare este Calypso Botez se numără „Problema feminismului. O sistematizare a elementelor lui”, „Drepturile femeii în viitorul Cod Civil”, „Problema drepturilor femeii române”, ş.a.m.d..

Premiul Calypso Botez 

Centrul FILIA a iniţiat în anul 2011 cu ocazia sărbătoririi a 11 ani de activitate, premiul pentru excelenţă Calypso Botez. Primul premiu a fost oferit Miei Scarlat, reprezentantă a Fundaţiei Mia's Children. Prin intermediul acestui eveniment s-a celebrat participarea activă a femeilor din România în diferite domenii de activitate.

Azi .. 

Calypso Botez a rămas în istoria feminismului românesc devenind cunoscută prin intermediul modalităţilor prin care a militat pentru drepturile femeilor. Despre Calypso Botez, Mihaela Mudure afirma „Cu excepţia lui Calypso Botez, feministele românce nu au reuşit să depăşească un anume nivel pragmatic, o legare directă a articolelor, broşurilor lor de stringente realităţi […] Singură Calypso Botez a încercat o sinteză a problematicii feminismului, o sistematizare a discursurilor feministe”.