Baba Novac, o figură legendară în oştile lui Mihai Viteazul jpeg

Baba Novac, o figură legendară în oştile lui Mihai Viteazul

Despre viaţa lui Baba Novac – „unul din cei mai viteji căpitani ai lui Mihai Viteazul” – avem ştiri puţine. Într-o notiţă referitoare la locul de naştere al acestuia, cronicarul transilvănean Ştefan Szamoskozy spune că Baba Novac era originar din satul Poreci, lângă Dunăre, aproape de Semendria.

La început – ne informează acelaşi Szamoskozy – a fost ostaş de rând şi se aflase în închisoarea turcească, unde „i-au scos toţi dinţii, încât nu mai avea niciun dinte în gură”. După venirea lui în Ţara Românească, Mihai Viteazul l-a numit căpitan peste haiduci, care formau un corp însemnat în oastea acestui mare voievod (la un moment dat circa 8ooo de asemenea ostaşi). Haiducii erau recrutaţi dintre oamenii liberi din diferite părţi.

„Unul din cei mai viteji căpitani ai lui Mihai Viteazul”

Baba Novac a intrat în slujba lui Mihai Viteazul în anul 1595, probabil după lupta de la Călugăreni. Prima sa misiune, care l-a ridicat în rândul celor mai apreciaţi oameni ai lui Mihai, a fost incursiunea din primăvara anului 1595. În fruntea a 700 haiduci, trecând Dunărea, a înaintat până la munţii Balcani, ca să aştepte oastea otomană condusă de Hasan paşa, care trecea munţii pentru a-l întâlni la Sofia pe sultan. Baba Novac a atacat această oaste, punându-l pe fugă pe Hasan şi luând căruţele şi caii, armele şi toată comoara ce avea.

În legătură cu această campanie, cronicarul notează următoarele:„Baba Novac cu încă şapte sute lângă sine… a ars castelul Vraţa [în Bulgaria], la o depărtare de două zile de drum de la Dunăre. În această vreme turcii s-au strâns dincoace de Dunăre ca să-i închidă calea. Din această cauză el neîndrăznind să se întoarcă pe acelaşi drum, şi fiind şi un bun călăuz, şi-a condus toată oastea pe muntele Barkoncza, care era dincolo de Vraţa, aproape de muntele Novac (Balcani), ajungând aproape de Sofia. De aici s-a întors după mari ocoliri ajungând la Dunăre mai jos de Orşova, nu departe de Vidin. După o luptă înverşunată a reuşit să pună mâna pe multe corăbii cu ajutorul cărora a trecut Dunărea, întorcându-se în Ţara Românească. Dintre toţi ostaşii lui numai şapte au pierit. În schimb el a luat un număr însemnat de prizonieri şi cirezi de vite. De atunci – spune Szamoskozy – a fost în mare cinste la Mihai Vodă”.

Într-adevăr, de aici înainte el va fi mereu lângă Mihai. Astfel, îl găsim alături în bătălia din 18/28 octombrie 1599 la Şelimbăr, unde, nemaiavând răbdare să aştepte tratativele începute între episcopul Malaspina, sol al cardinalului Andrei Bathory, şi Mihai, tratative prin care se urmărea câştigarea de timp pentru adunarea oastei principelui Transilvaniei, cu corpul de oaste comandat de el atacă prin surprindere, contribuind astfel la victoria obţinută de Mihai.

În primăvara anului 1600, Baba Novac este trimis de Mihai în Banat, în părţile Lipovei, unde este victorios în mai multe lupte. Apoi îl însoţeşte în Moldova, Mihai încredinţându-i urmărirea lui Ieremia Movilă. Baba Novac ocupă teritoriul Moldovei şi instalează o garnizoană în oraşul Iaşi. În tot timpul acestei campanii, rapoartele comisarilor împăratului Rudolf al II-lea ni-l arată pe Baba Novac ca pe unul dintre cei mai apreciaţi ostaşi. La 27 iunie, comisarii raportează împăratului că Baba Novac, cu 3000 de oameni, a cucerit teritoriul până la Cameniţa şi nici Hotinul nu va putea rezista multă vreme. La rândul lor, spionii lui Ieremia Movilă raportează înspăimântaţi că Mihai l-a trimis pe Baba Novac cu 20.000 de oameni ca să treacă la Cernăuţi.

Reîntors în Moldova, Mihai Viteazul, acum domn peste cele trei ţări române, avea de înfruntat insurecţia nobiliară izbucnită la 1 septembrie 1600, odată cu refuzul nobilimii de a participa la dieta convocată la Sebeşul Săsesc. La 18 septembrie 1600, are loc lupta de la Mirăslău, unde armata lui Mihai a suferit o grea înfrângere. După informaţiile ce le avem se pare că la data la care a avut loc această bătălie Baba Novac se afla în Ţara Românească, lângă fiul lui Mihai, Pătraşcu, fiind chiar conducătorul oastei acestuia;că Mihai îl chemase în ajutor, dar el n-a putut ajunge la timp.

restul pe Istorii Regasite