Politețea ca armă, cu Georgeta Filitti și Theodor Paleologu jpeg

Politețea ca armă, cu Georgeta Filitti și Theodor Paleologu

Sâmbătă, 13 octombrie, de la orele 11:00, la Hanul lui Manuc, Salonul Voievodalva avea loc cea de-a doua întâlnire din seria evenimentelor-dialog denumite sugestiv:„Divanul de la Hanul lui Manuc Bei”.

Tema celui de-al doilea eveniment va fi „Politețea ca armă”, pornind de la cartea scrisă de Alexandru Paleologu.

Celebru scriitor, eseist, critic literar, diplomat și om politic român, Alexandru Paleologu s-a născut într-o veche familie boierească care își are originile în Imperiul Bizantin, familie care s-a mutat din Lesbos în Țările Române la începutul secolului al XVIII-lea. Al. Paleologu a fost descendent al domnitorului Constantin Brâncoveanu și este unul dintre marii oameni de cultură care au adus prin inteligența, rafinamentul și erudiția sa spiritul aristocrației interbelice până aproape de zilele noastre.

Doamna Georgeta Filittiva analiza împreună cu Theodor Paleologu importanța politeții, acest ansamblu complex de reguli care fac posibilă și agreabilă comunicarea socială. De asemenea, vor creiona portretele unor aristocrați români din secolul XX, personalități marcante a căror amintire dăinuie și azi, prin cărțile și faptele lor memorabile, cum ar fi Alecu Paleologu, Manole Filitti, Onu Mavrocordat, Dimitrie Calimachi și alții. Acești oameni remarcabili reprezintă – prin stilul lor de viață, normalitatea și noblețea lor sufletească – dincolo de vremea lor, modele și repere memorabile pentru noi, cei de astăzi.

Georgeta Filittieste doctor în istorie, specialist în istoria modernă şi contemporană a României, autor și editor a numeroase cărți și articole despre istoria orașului București și despre diverse personalități din istoria românilor. Printre lucrările sale menționăm editarea lucrării „Operele lui M. Kogălniceanu” (Oratorie, 9 vol., 1864 – 1891), Editura Academiei, pentru care primeşte premiul Academiei (1983);Peste 400 articole în reviste de specialitate din ţară şi străinătate, în volume omagiale, enciclopedii, culegeri tematice.

Theodor Paleologu, fost elev al Ecole Normale Supérieure, a studiat filozofia la Universitatea Paris I Sorbonne şi este doctor în filozofie politică al Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales şi al Universităţii din München. A fost fellow la Harvard, Notre Dame şi Wissenschaftskolleg zu Berlin, a predat la Boston College, Deep Springs College, European College of Liberal Arts de la Berlin şi Universitatea din Copenhaga. A fost ambasador al României în Danemarca şi Islanda şi Ministru al Culturii, iar în prezent este deputat de Bucureşti.