Pluguşorul în Epoca de Aur: „Ceauşescu  Bucurie/ Rodnicie   Românie/ Pentru El şi pentru Ţară/ Pluguşorul nostru ară“   jpeg

Pluguşorul în Epoca de Aur: „Ceauşescu -Bucurie/ Rodnicie - Românie/ Pentru El şi pentru Ţară/ Pluguşorul nostru ară“

📁 Comunismul in România
Autor: Redacția

O simplă răsfoire a revistelor pentru copii din anii regimului comunist Nicolae Ceauşescu ne ajută să înţelegem că „Pluguşorul“ nu era pentru prosperitatea gospodăriei în care se făcea urarea, ci unul cu versuri schilodite în care se cânta bunăstarea gliei şi se mulţumea „marelui grădinar care ne creşte cu mult har“.

“După datina străbună, cu prilejul Anului Nou, în Capitală şi în judeţele ţării va avea loc Pluguşorul copiilor şi tineretului prin care tînăra generaţie a patriei îşi va manifesta dragostea şi recunoştinţa pentru minunatele condiţii de viaţă şi muncă ce le-au fost create de către partid, de către secretarul său general, tovarăşul Nicolae Ceauşescu”, se spunea într-un articol din „Cutezătorii“, cea mai cunoscută revistă pentru copii din „Epoca de Aur“, cum mai este cunoscută perioada regimului comunist din România, înlăturat în decembrie 1989.   

Ridicat în slăvi în cei 24 de ani de domnie, Nicolae Ceauşescu a ajuns să personifice România. În acest context a fost pus şi Pluguşorul în slujba înţeleptului conducător, a Partidului Comunist Român, a clasei muncitoare. În revistele pentru copii găsim mai multe variante ale Pluguşorului. Cea din 1980 suna aşa:

„Aho, aho, copii şi fraţi/ Staţi puţin şi nu mînaţi/ Şi urarea mi-ascultaţi/ C-am pornit-o de cu zori/ Prin ţară colindători/ Prin oraşe, prin comune/ Cu urările străbune/ De viaţă, de sănătate/ La constructorii voinici/ La mineri, la-nvăţători/ Că ni-e ţara cîmp de flori/ Răsădit de muncitori/ Tînăr să se-nalţe-n soare/ Cu uzine, cu ogoare/ Şi cu vise minunate (…) Ia strângeţi-vă flăcăi/ Şi sunaţi din zurgalăi/ Să răsune munţi şi văi/ Hăi, hăi! 

Anul care s-a-ncheiat/ A fost mîndru şi bogat/ Am înălţat un imn ales/ Pentru-al XII-lea Congres/ Cîntând dragostea fierbinte/ Pentru bravul preşedinte/ Reales de-al ţării For/ Şi de întregul popor/ Să ne fie înainte/ Înţelept conducător/ Nalt exemplu, far şi zbor… Haideţi să-i urăm în cor/ Sănătate, fericire/ Ia uraţi din pluguşor/ Şi sunaţi din zurgălăi/ Să răsune munţi şi văi! Hăi, hăi!"

Pluguşorul din anul 1984 ridica şi mai mult în slăvi cuplul dictatorial, Elena şi Nicolae Ceauşescu, prin versuri precum: „Flori alese am adus/ Din Ardeal, Ţara de sus/ De la Jiu din vatra-ntreagă/ Pentru mama cea mai dragă/ Luminoasă ca o rază/ Când îi soarele-n amiază/ Cu recunoştinţa noastră/ Tovararăşei Elene Ceauşescu/ Cea mai scumpă dintre astre/ De pe cerul ţării noastre“. „Noi îi mulţumim cu drag/ Cu flori albe până-n prag/ Că ne creşte şi iubeşte/ Luminos şi părinteşte/ Cu căldură şi mult har/ Ca un mare grădinar/ Viaţa-cântec să ne fie/ Ceauşescu-Bucurie/ Rodnicie-Românie/ Pentru El şi pentru Ţară/ Pluguşorul nostru ară/ Hărnicit brazda-şi desface/ Prin lumină şi prin pace/ Semănaţi grîu, măi flăcăi/ Şi sunaţi din zurgălăi/ Hăăăăi, hăăăăi!“.  

Citiți mai multe pe adevărul.ro