image

Înființarea Politehnicii din Timișoara, prima universitate din partea de vest a țării

📁 Istorie contemporană
Autor: Redacția

La 11 noiembrie 1920, regele Ferdinand I a semnat Decretul Lege prin care s-a întemeiat „pe ziua de 15 noiembrie 1920” Școala Politehnică din Timișoara.

Acest eveniment a fost posibil după aproape 20 de ani de eforturi. Până la Unirea din 1918, cererile autorităților locale au fost respinse de guvernul de la Budapesta.

Primarul orașului, Carol Telbisz, depune, în anul 1901, în numele comunității locale, un Memoriu la Ministerul Instrucțiunii prin care solicită înființarea Academiei de Drept. Petiția timișorenilor rămâne fără rezultat. În 26 noiembrie 1906 Consiliul municipal se pronunță, în unanimitate, pentru înființarea unei Școli Politehnice Superioare și decide înaintarea unui Memoriu documentat guvernului maghiar. Memoriul este prezentat guvernului în anul 1907, scrie Muzeul Național al Banatului, pe pagina de Facebook a instituției.

În 44 puncte, se aduceau argumente și dovezi clare, care îndreptățeau existența Școlii Politehnice la Timișoara, cea de a doua din Ungaria: Timișoara se află în centrul Banatului; prezintă însemnătate administrativă, economică, politică și culturală pentru interesele Ungariei în zona Dunării; posedă o industrie dezvoltată; o întinsă rețea feroviară și comercială, activități care impun o îndrumare științifică de la înălțimea unei Școli Politehnice.

Abia în anul 1911, Ministerul ungar al Instrucțiunii răspunde acestui Memoriu, respingând cererea Timișoarei. După câteva decenii de repetate refuzuri, speranța timișorenilor părea a fi realizabilă. Evenimentele din anul 1918, Unirea Banatului cu România o vor finaliza. În fruntea acțiunii se află de acum elita românească: Emanuil Ungurianu, Traian Lalescu, Valeriu Braniște, Miron Cristea, Stan Vidrighin, Cornel Cornean, Traian Birăescu ș.a.

Savantul matematician Traian Lalescu publică în noiembrie 1919 articolul „O Universitate în Banat” în care pledează pentru o instituție universitară completă, menită să răspundă “dorinței arzătoare de cultură a unei populațiuni care și a arătat totdeauna mintea deschisă năzuințelor omenirii spre frumos, spre bine și spre adevăr.”

Având o susținere deplină în opinia publică bănățeană, primarul Timișoarei, ing. Stan Vidrighin, se adresează cu un detaliat Memoriu Consiliului Dirigent. Află aici toată înțelegerea și sprijinul. La recomandarea Consiliului Dirigent, cu largul sprijin al savantului Traian Lalescu și al lui Miron Cristea, numit mitropolit primat al României, guvernul român decide înființarea Școlii Politehnice la Timișoara.

Realizarea complexului Institutului Politehnic, situat pe B-dul Mihai Viteazul, începe în 1922.

Bibliografie:

  • Ioan Munteanu, Rodica Munteanu, „Timișoara. Monografie”, editura Mirton, 2002