Biserica Trei Ierarhi din Iași, ctitoria domnitorului Vasile Lupu (© ANR, SANIC, col Documente foto, Il 1175 (1)

Iașiul văzut de țarul Petru cel Mare

După semnarea tratatului de alianță dintre țarul Petru I Romanov și principele Moldovei Dimitrie Cantemir, țarul a sosit la 24 iunie 1711, la Iași, capitala aliatului său, pentru a porni împreună campania împotriva turcilor, spre sud.

Domnitorul Cantemir le-a „făcut masă frumoasă” înalților oaspeți, țarul fiind însoțit de miniștrii G.I. Golovin, Scheffer, S. Rogojenski și de mai mulți generali, Vasili Golițîn, M. Galițîn, Dolgoruki, Șeremetiev, notează Arhivele Naționale ale României, pe pagina de Facebook a instituției.

Conform relatării lui Ion Neculce, mare hatman și cronicar participant la evenimente, țarul Petru cel Mare s-a plimbat prin Iași și a apreciat cel mai mult mănăstirile Golia și Trei Ierarhi, dar și vinurile moldovenești de Cotnari cu pelin.

Biserica Golia din Iași (© ANR, SJAN Iași, colecția Eduard Ionescu, Album 4, f. 75)
Biserica Golia din Iași (© ANR, SJAN Iași, colecția Eduard Ionescu, Album 4, f. 75)

Atunce au umblat pren toate mănăstirile împăratul, de le-au vădzut, și din toate i-au mai plăcut mănăstirea Golîe, dzicând că are 3 feliuri de meșteșuguri: leșesc, grecesc și moschicesc. Și mult lăuda împăratul lucrurile, chipul și toate obicinele moldovenilor, și încă dobitoacele acestui pământ, dzicând că-s frumoasă.

Dumitrașco-Vodă au făcut împărăției masă frumoasă în curțile domnești, în casa cea mare cu cinii. Iar când au vrut să șadză Împăratul lamasă, n-au vrut să șadză în capul mesei, ce-au șădzut în scaon lângă masă, iar în capul mesei au pus pe Dumitrașco-Vodă și după dânsul pe Goloftin [Golovkin] Gavriil Ivanovici, apoi spre alți ghenerari mai gios, anume Dolhoruchi [Dolgoruki] cel mijlociu, Mihai Galicen [Galițîn] cel mic, Sava Rogojenschii, menistru, Șefer [Scheffer] menistru, adecă visternic, Rent, ghenerar, Vejbah [Weibach], Toma spatar, că atunce fugisă din Țara Muntenească, și feciorul lui Șeremet[Șeremetiev].

Și alții din bragadiri și polcovnici, să ospăta și să veselie pre frumos cu vin de Cotnar și lăuda vinul foarte. Și încă mai bine le plăcea vinul cu pelin așea bun.

După ce s-au sculat de la masă, au venit și boiarii Țărîi de s-au împreunat cu împăratul, și le-au dires împăratul cu mâna lui tuturor câte un păhar de vin.[...]

Iară Împăratul era om mare, mai înalt decât toț oamenii, iar nu gros, rătund la față și can smad, oacheș, și can arunca câte odat din cap, fluturând. Și nu cu mărire și fală, ca alți monarhi, ce umbla fiecum, prost la haine și numai cu doao, trei slugi, de-i era grija trebilor. Și umbla pre gios, fără alaiu, ca un om prost.

Iară atâta dragoste arăta împăratul cătră Dumitrașco-vodă de grumadzi și-l săruta pe față, pe cap și pe ochi, ca un părinte pre un fiiu al său.[...]” (Ion Neculce, „Letopisețul Țării Moldovei”, ediție critică de Gabriel Ștrempel, editura Minerva, București, 1982, p. 553-555)

Foto sus: Biserica Trei Ierarhi din Iași, ctitoria domnitorului Vasile Lupu (© ANR, SANIC, col Documente foto, Il 1175 (1)

Mai multe pentru tine...