image

Cine a fost voievodul Mihail I, care le-a ţinut piept turcilor doar doi ani, murind pe câmpul de luptă

📁 Istorie Medievală Românească
Autor: Corina Slămnoiu

Mihail I, fiul lui Mircea cel Bătrân, unul din domnitorii Ţării Româneşti, este artizanul edificării reşedinţei domneşti, optând pentru o viziune arhitectonică nouă, în concordanţă cu ultimele progrese ale artei militare.

Domn al Ţării Româneşti (31 ian. 1418 – aug./sept. 1420). Fiul lui Mircea cel Bătrân, asociat la domnie din 1409, succedându-i apoi acestuia la tron. Potrivit Encilopediei Oraşului Târgovişte, primele atacuri turceşti împotriva Ţării Româneşti se declanşează în 1419, dar sunt respinse de Mihail I în luna august a aceluiaşi an, având şi ajutorul forţelor maghiare. 

Ungurii profită, însă, de situaţie şi anexează Banatul Severinului. La începutul anului 1420, împotriva lui Mihail I se ridică Radu II Prasnaglava, fratele său, susţinut de turci. Venind cu ajutor otoman, acesta obţine victoria şi ia tronul. Într-o nouă confruntare, desfăşurată în sept. 1420, domnul muntean este din nou înfrânt şi piere pe câmpul de luptã.

La 22 iun. 1418, Mihail I este atestat la Târgovişte. Până la acea dată, continuase să conducă ţara de la Argeş, luând în acelaşi timp măsurile necesare pentru stabilirea reşedinþei domneşti la Târgovişte. Un hrisov întocmit la Târgovişte ne prezintă familia voievodului (fiii şi mama sa) reunită.  

image

A murit pe câmpul de luptă

În linii mari păstrează politica tatălui său, Mircea cel Bătrân, de apropiere faţă de statele creştine, în special faţă de Regatul Maghiar şi Moldova, continuând, pe aceeaşi direcţie, colaborarea cu comercianţii saşi, chiar din primul an de domnie dând un act prin care „oaspeţilor”, adică saşilor din Heltau (Cisnădie) „şi oamenilor lor anume vlahii” dreptul de a-şi paşte turmele „în munţii noştri”, după cum se arată pe Wikipedia.org.

Mihail I a murit pe câmpul de luptă, în 1420, când a avut loc o expediţie turcească de amploare, fiind atacate Ţara Românească, Banatul, Transilvania, şi Moldova. 

image

FOTO Ducat de argint emis de Mihail I

Cetatea celor 40 de voievozi

Fosta Cetate de Scaun a Ţării Româneşti, Târgovişte, a fost, vreme de 350 de ani, cea mai importantă zonă culturală, comercială şi militară din Ţara Românescă. De aici se emiteau “actele de domnie” şi tot aici se înscăunau sau detronau domnitori celebri. Târgovişte este cunoscută ca fiind “Cetatea celor 33 de voiezozi”, însă, numărul lor real ar fi de 40.

Primul domnitor de la Târgovişte a fost Mircea cel Bătrân (1386-1418), chiar dacă el nu a stat în Târgovişte, fiind domnul Ţării Româneşti (Maior Valachia). I-a urmat fiul său, Mihail I (1418-1420).