24 septembrie: Rusia şi Imperiul otoman au semnat Tratatul de Pace de la Adrianople jpeg

24 septembrie: Rusia şi Imperiul otoman au semnat Tratatul de Pace de la Adrianople

📁 Calendar
Autor: Redacția, Redacția, Redacția, Redacția

1541-A încetat din viaţă Paracelsus (Theophrastus Bombastus von Hohenheim), alchimist, medic şi filosof, una dintre cele mai pitoreşti figuri ale Renaşterii, precursor al iatrochimiei prin folosirea, în tratamentul bolilor, a unor medicamente realizate prin sinteză chimică (n. 10 noiembrie 1493).

1724-Are loc sfinţirea Mânăstirii Văcăreşti, ctitorie a domnitorului Nicolae Mavrocordat, situată în partea sudică a Bucureştilor, unul dintre cele mai valoroase monumente ale patrimoniului istoric şi artistic românesc, distrusă de Nicolae Ceauşescu.

1829-Rusia şi Imperiul Otoman au semnat Tratatul de Pace de la Adrianople.

1896-S-a născut scriitorul Francis Scott Fitzgerald, unul dintre reprezentanţii de marcă ai aşa numitei “generaţii pierdute” (“Marele Gatsby”, “Blândeţea nopţii”) (m. 21 decembrie 1940).

1934-S-a născut Manfred Wörner, om politic german, fost secretar general al NATO (1988-1994) (m.13 august 1994).

1997-A fost retras din activitate celebrul Deep Blue, supercomputerul care l-a învins pe campionul mondial la şah, Gari Kasparov, în “Meciul secolului”, din mai 1997.

2001-Castelul de la Săvârşin a reintrat în circuitul turistic, la patru luni de cînd a devenit proprietatea Regelui Mihai I de România.