Editura Humanitas publică Jurnalul lui Mihail Sebastian, o carte ce „merită să stea pe acelaşi raft cu Jurnalul Annei Frank” jpeg

Editura Humanitas publică Jurnalul lui Mihail Sebastian, o carte ce „merită să stea pe acelaşi raft cu Jurnalul Annei Frank”

📁 Carte
Autor: Redacția
🗓️ 3 iunie 2016

Editura Humanitas publică o nouă ediție a jurnalului scriitorului Mihail Sebastian, o capodoberă a literaturii interbelice. Despre acest volum, scriitorul american Philip Roth a declarat că „merită să stea pe acelaşi raft cu Jurnalul Annei Frank şi să-şi găsească la fel de mulţi cititori.“ 

Capodoperă a literaturii-document interbelice şi una dintre cele mai tulburătoare şi mai limpezitoare panorame ale vieţii politice şi artistice din România primei jumătăţi a secolului XX, Jurnalul lui Mihail Sebastian — obligat de vânturi istorice neprielnice sau de explicabile prudenţe să aştepte, vreme de cincizeci de ani, momentul primei sale apariţii publice — şi-a câştigat cu prisosinţă locul printre cărţile fundamentale ale literaturii române. Publicarea sa a fost, aici şi aiurea, o adevărată cumpănă separatoare de credinţe şi convingeri. Sebastian îşi începe jurnalul sub semnul revelaţiei apăsătoare a alterităţii sale, care îl proiectează într-o realitate pe care crezuse că o stăpâneşte. Se declanşează, la el, o amplă criză sufletească şi de conştiinţă, iar consemnările — de-a lungul a zece ani — ale de-acum însinguratului diarist stau mărturie a acestor tulburări lăuntrice, ca şi a furtunilor ce bântuiau, în epocă, viaţa politică a ţării şi a întregii Europe.

sebastian jpg jpeg

Asemenea Jurnaluluilui Jeni Acterian, Jurnalullui Mihail Sebastian este o „capodoperă a literaturii experienţei“ care nu a lăsat — şi nu va lăsa — indiferent pe absolut nici un cititor. O carte de căpătâi pentru momente de cumpănă, o operă care se citeşte şi, mai cu seamă, se reciteşte.

„O capodoperă plină de umanitate.“ (Paul BAILEY, Times Literary Supplement)

„O carte sclipitoare şi obsedantă.“ (BBC History)

„Cutremurător, iscoditor şi tăios, Jurnalul lui Sebastian este mai mult decât o scriere esenţială pe tema războiului şi a Holocaustului:e un câştig pentru patrimoniul întregii omeniri.“ (Literary Review)