Scrisoarea lui Stefan cel Mare catre buzoieni si ramniceni (15 martie 1481) jpeg

Scrisoarea lui Stefan cel Mare catre buzoieni si ramniceni (15 martie 1481)

📁 Documente istorice
Autor: Redacția

(…) scrie domnia mea tuturor boierilor mari şi mici şi tuturor judecilor şi tuturor judecătorilor şi tuturor săracilor, de la mic până la mare, din ţinutul Buzăului şi Rîmnicului. Şi după aceasta aşa să vă dau de ştire, că am luat domnia mea pe lângă mine pe fiul domniei mele, Mircea voievod şi nu-l voi lăsa de lângă mine, ci voi stărui pentru binele lui, ca şi pentru al meu, eu însumi cu capul meu şi cu toată ţara mea, ca să-şi dobândească baştina sa, Ţara Românească, căci îi este baştină dreaptă, cum Dumnezeu ştie şi voi ştiţi.

Deci vă grăiesc vouă, în ceasul în care veţi vedea această scrisoare a domniei mele, în acel ceas să vă întoarceţi înapoi la locurile voastre, fiecare pe unde aţi fost şi pe unde aţi şezut şi mai înainte, fără nici o frică sau grijă şi temere. Căci aşa să ştiţi, că nu mă gândesc să vă fac nici un rău şi nici o pagubă, ci să vă hrăniţi şi să trăiţi în pace. Aşişderea cine vrea să vină la domnia mea şi la fiul domniei mele, Mircea voievod, domnia mea şi fiul domniei mele, Mircea voievod îl vom milui şi îl vom hrăni şi-l vom cinsti (…)

*****

sursa:Valeriu Nicolescu, Constantin Marafet-Un colţ de Ţară Românească. Judeţul Slam-Râmnic