historia ro undefined jpeg

România anilor 1900

Cărți poștale, oate trimise în anii 1917-1918, toate reprezentând crâmpeie din viața românească, toate trimise de către același soldat – semnat întotdeauna “Papa” – familiei sale din Chemnitz, Germania. Destinatarul este Frau Emma Weinreich.

Fiecare mesaj începe cu “Draga mea” sau “Dragă Emma, dragă Fiule”, apoi cuvintele se înșiră grăbit, mărunt, într-un scris șters, cu creionul, aproape indescifrabil.

Multe cărți poștale poartă semnătura fotografului O. Miehlmann, din Hamburg. Toate ilustratele au fost trimise din București, cu excepția uneia, expediată din Odeasa. Aceasta este și singura pe care soldatul notează F.Reg 416/12. Komp III, Batl. (probabil un indiciu al trupelor din care făcea parte).

Splendide, cărțile poștale (două color, restul alb-negru) poartă amprentele și parfumul unor timpuri uitate, așternute altfel decât le-a reținut istoria.

Perspectivele sunt diverse, iar alegerile pe care le face soldatul sunt, deopotrivă, interesante și emoționante: străinul filtrează imaginile reprezentative prin care prezintă familiei țara în care a ajuns – țărani în pitorești costume naționale, caravane de țigani, turci pe malul Dunării, tineri sași, mașini de epocă, vânzători stradali, case tradiționale cu pridvor, Castelul Peleș și Comandamentul German din București (Ministerul Lucrărilor Publice), un călugăr citind pe o bancă, scene de la culesul viilor.

O imagine mozaicată și nespus de frumoasă a României. Și, peste toate, o emoție care nu se poate descrie în cuvinte: aceea de a privi și de a atinge “sufletul” unui om al cărui destin îți este necunoscut, dar ale cărui amintiri se împletesc cu istoria țării tale.

sursa: webcultura.ro