Radioul, mijloc de propagandă preferat de marii dictatori ai lumii? jpeg

Radioul, mijloc de propagandă preferat de marii dictatori ai lumii?

În zilele noastre radioul pare un lucru banal. Probabil că fiecare om din această lume deţine măcar un aparat de radio. Apărut pe la sfârşitul secolului al-XIX-lea sub numele de telegrafie sau telefonie fără fir, radioul a jucat un rol important în anii ’30fiind mijlocul de propagandă folosit de nazişti sau fascişti.

Ţările totalitare

  Uniunea Sovietică a fost prima care s-a folosit de radio ca mijloc de propagandă. Mai mul decât atât încerca din răsputeri să limiteze  posibilitatea difuzării posturilor străine. Receptoarele cu fir au fost mult mai mult dezvoltate decât cele individuale deoarece cele cu fir permiteau ascultarea unui singur post, cel naţional. 26% din programele Radio-Moscova  erau din programele Agitprop (Agitaţie şi propagandă, organism al Partidului Comunist). Din 1935 emisiunile de radio  au fost mai restrânse, cele muzicale sau cele informaţionale au fost înlocuite cu cele politice, radioul având un rol exclusiv propagandistic.

În Italia fascistă radioul a servit în primul rând ca purtător de cuvânt a lui Mussolini. Ente Italiano per la Audizione Radiofoniche, societatea de radio italiană, a reuşit să obţină monopolul radioului instalat la Torino pentru 25 de ani coordonat de Ministerul Presei şi Propagandei, strâns controlat de Partidul Fascist.

 Naziştii reuşiseră să se infiltreze în organismele radioului încă înainte de a ajunge la putere. Au infiltrat suficienţi nazişti pentru a difuza încă de la numirea lui Hitler cancelar, programe de propagandă şi  pentru a influenţa alegerile din 5 martie. Toate programele erau manipulate în acelaşi fel cu scopul de a promova nazismul iar programele muzicienilor evrei şi operele luiMendelssohn au fost total interzise.

Propagandă

Odată cu numirea lui Hitler cancelar al Germaniei, radioul a început să emită programe naziste care “trebuie să permită unificarea în întregime a  poporului german   într-o vointă unică pătrunzând până şi în cea mai modestă colibă ” după cum susţinea Gobbels la vremea accea. Nazismul a dus şi la modernizarea radioului pentru a face să pătrundă  mai uşor ideologia  lui Hitler. Gobbels introduce şi fabricarea unui model de receptor ieftin care recepta cu uşurinţă posturile germane şi aproape deloc pe cele străine numit “Volksempfanger”. Un sistem de relee  se afla în legătură permanentă cu 33 de oficii ale Reich-ului şi permitea transmiterea imediată a informaţiilor şi discursurilor lui Hitler. Astfel, datorită radioului naţiunea germană era îndoctrinată cu mesajele lui Hitler, Hitler reuşind astfel să-şi  impună cultul personalităţii.

Radioul sovietic de asemenea a urmat linia stalinistă a regimului. Emisiunile literare contestau şi condamnau  operele cu caracter socialist şi orice acţiune împotriva statului. Multe dintre emisiuni i-au fost dedicate lui Maxim Gorki, autor sovietic şi fondatorul  realismului-socialist, în lunile după moartea  sa.

Mussolini  folosea frecvent radioul, pentru a se adresa poporului italian şi pentru a întări puterea sa. Exista o Cronică fascistă  difuzată de trei ori pe săptămână care elogia eroismul, violenţa şi puterea din Mediterană  şi unde veneau adesea şefi de armată, ai aviaţiei, oameni de afaceri influenţi din domeniul industrial care luau cuvântul şi se adresau italienilor. Radioul italian avea şi emisiuni care se adresau tineretului, muncitorilor  iar emisiunile sportive contribuiau şi ele la glorificarea regimului.

În zilele noastre radioul a rămas un mijloc de informare, însă locul fruntaş i-a fost luat de televiziune care a luat şi o parte din propaganda politică a vremii. Radioul difuzează acum ştiri, emisiuni culturale, dar în special programe de muzică.