Marea Crizǎ Economicǎ și colectivizarea jpeg

Marea Crizǎ Economicǎ și colectivizarea

Anul 1929 a adus un fenomen dezastruos pentru economia mondialǎ, fabricile se ȋnchideau, șomerii alergau peste tot dupǎ un loc de muncǎ cȃt de prost plǎtit, alimentele erau distruse pentru a menține prețurile la valori acceptabile. Acestea sunt tezele clasice prin care sunt descrie fațetele recesiunii. S-a scris cǎ era o crizǎ de supraproducție, dar situația din Uniunea Sovieticǎ era una deosebit de interesantǎ.

Chiar dacǎ lumea capitalistǎera zgȃlțȃitǎdinȋncheieturi de supraproducțieȋncepȃnd din octombrie 1929, Iosif Stalin avea planuri deosebit de interesanteși, ȋn decembrie 1929, a declanșat aproape un rǎzboi mondial.

Colectivizarea a fost dezlǎnțuitǎprin cele mai brutale metode la nivelulȋntregii uniuni, pe oșesime din suprafața globului pǎmȃntesc. Nu conta decȃt atingerea obiectivului ideologic, indiferent de costurile umaneși materiale.Țǎranii, supuși unui jaf sistematic cu mitraliera, au reacționat prin uciderea animalelor de tracțiuneși de carne, prin cultivarea unor suprafețe restrȃnseși chiar prin atacarea unor reprezentanți comuniști. Trupele de represiune au trecut la nimicirea culacilor, ațǎranilor bogați. Lagǎrele de exterminare auȋnfloritȋn spațiileȋndepǎrtate pentru cațǎrǎnimea sǎmunceascǎpȃnǎla moarte peșantierele comuniste. Era prea puțin. S-a trecut la confiscarea alimentelor din mediul rural pentruȋncurajarea exporturilorși sǎtenii au fost lǎsați muritori de foame. Au pierit prinȋnfometareși prin execuțiiȋntre patruși zece milioane de oameni, majoritatea din Ucraina. Cea mai ridicatǎmortalitate a fostȋnregistratǎȋn iarna 1932 – 1933și a rǎmasȋn istorie sub denumirea de Holodomor. Seȋnțelege de ce exista supraproducție prin Occident din moment ce sovieticii exportau alimente ieftineși nu consumau mȃncare multǎ. Criza economicǎa fost ceva artificial, provocat de obsesiile conducǎtorilor.

Alimentele confiscate cu mitraliera de la o populație ruralǎterorizatǎau fost expediateȋn Occident pentru obținerea de valutǎnecesarǎimporturilor de armamentși tehnicǎindustrialǎ. Se observǎaici aberațiile conducerii totalitare de la Moscova. Grȃul era luat de lațǎranii muncitori, catalogați drept dușmani ai sistemului roșu, și dat capitaliștilor odioși. Sǎtenii au fost trimiși sǎsape Canalul Baltica – Marea Albǎutil transferului de nave militare cu pescaj redus.  Populația a fost ucisǎpentru armele necesare urmǎtorului mǎcel mondial. Industria sovieticǎproducea deja uriașe cantitǎți de produse speciale, muncitorii fiind aprovizionați tot din mediul rural nimicit fǎrǎmilǎ. Armele nu erau necesare pentru apǎrarea uriașului organism politico-administrativ. Teoreticienii militari se gȃndeau numai la ofensivǎpentru realizarea revoluției mondiale. Ziua de 2 august 1930 a fost marcatǎde lansarea unui mic detașament de parașutiștiȋn scopuri tactice. Ideea a fost interesantǎși s-a trecut la o psihozǎa parașutismului. Anul 1931 a fost marcat de apariția batalioanelor de parașutiștiși apoi au fost formate regimente pentruȋnvǎluirea pe verticalǎa apǎrǎrii inamicului. Costurile unor astfel de organisme militare erau prohibitiveși Romȃniași-a permis o companie abia prin 1941și efectivul era de numai 130 de cursanți. Iosif Stalin n-a fǎcut economiiși erau pregǎtite pentru lansare din aer diviziiȋntregi. Parașutiștii n-au o valoare prea mare dacǎnu sunt sprijiniți rapid de la solși au apǎrutȋn vremea crizei mase de tancuri cu vitezǎsporitǎ. Aȋnceputși creșterea flotei sovietice pentru desant maritim. Totul pentru front, totul pentru victorie!

Criza economicǎar fi fost cași inexistentǎdacǎpoliticieniiși economiștii ar fi pusȋn practicǎidei care sǎfie realisteși cu impact pozitiv asupra maselor.

Scopul represiunii a fost atinsșițǎrǎnimea nu s-a mai opus mǎsurilor aberante ale Moscovei. A fost o excelentǎcarne de tunȋn rǎzboiul mondial declanșat din august 1939 la inițiativa dictatorului de la Kremlinȋn colaborare cu cel din Berlin.

Bibliografie minimalǎ

Suvorov, Victor, Spețnaz, Polirom, Iași, 2011.

https://en.wikipedia.org/wiki/Soviet_famine_of_1932%E2%80%9333

https://fr.wikipedia.org/wiki/Famines_sovi%C3%A9tiques_de_1931-1933

https://en.wikipedia.org/wiki/1st_Airborne_Corps_(Soviet_Union)

https://en.wikipedia.org/wiki/Holodomor

https://en.wikipedia.org/wiki/White_Sea%E2%80%93Baltic_Canal