Începuturile activității politice a lui Ion I C  Brătianu jpeg

Începuturile activității politice a lui Ion I.C. Brătianu

📁 Biografii
Autor: Redacția

În lucrarea „Parlamentul Român 1866 - 1901. Biografii și portrete” (apărută în 1903, autor G.C. Nicolescu), se află și o prezentare a lui Ionel Brătianu, pe atunci ministru al Afacerilor Străine. Lăsând la o parte limbajul excesiv de laudativ (lucrarea apare într-o perioadă în care liberalii dețineau puterea), găsim o scurtă dar cuprinzătoare relatare a începuturilor activității politice a lui Ion I.C. Brătianu.

Deputat

În 1895 a intrat în politica țării. Trebuia un alt cadru mai întins inteligenței sale de elită și în care să se manifeste însușirile sale sufletești, cunoștințele căpătate în mulți ani de stăruitoare muncă și temeinice studii, poleite în exemplele ce-i ofereau viață și activitatea nemuritorului său părinte, viață și activitate închinate exclusiv țării și neamului. În alegerile generale din Noiembrie 1895 și-a depus candidatura la Cameră și a fost ales în două județe, unde memoria lui Ion C. Brătianu dăinuiește cu mai multă strălucire: I de Gorj, cu 190 de voturi și I de Dorohoi, cu 97 de voturi.

După validarea îndoitei sale alegeri, a optat pentru colegiul I de Gorj. În sesiunea ordinară 1895 – 1896, este raportor al bugetului căilor ferate, iar în sesiunea următoare 1896 – 1897, raportor al comisiunei pentru răspunsul la Mesagiu. În ambele aceste însărcinări, diametral opuse, se dovedește ca un specialist de frunte, cunoscător adânc al chestiunei, ca și un om politic cu tact. În același timp, părerea sa competentă este solicitată în toate chestiunile cu caracter special și tehnic, chestiuni cari fac preocuparea sa constantă și pentru cari este ales necontenit raportor.

Ministru al Lucrărilor Publice

La sfârșitul lui Martie 1897, Cabinetul P.S. Aurelian demisionând, în decursul consultărilor urmate pentru formarea noului cabinet, numele dlui. Ion I.C. Brătianu a fost pus înainte ca reprezentant al tineretului din majoritate. D-l. Dim. A. Sturdza apreciind frumoasele calități și reputațiunea tânărului deputat, i-a încredințat departamentul Lucrărilor Publice în cel de-al doilea minister al său (1 aprilie 1897).

Venirea sa în fruntea departamentului Lucrărilor Publice a fost întâmpinată cu o deplină satisfacțiune nu numai de specialiști, dar și de toți aceia, cari doreau ca în capul acestui minister, a cărui însemnătate în perioada de necontenită prefacere a mediului nostru social și economic este de netăgăduit, să fie nu numai un specialist, dar și o persoană cu o cultură aleasă și apropiată chemării sale. Corpul tehnic a sărbătorit intrarea sa în minister printr-un mare banchet, care s-a dat în sala Hugo, în seara de 5 Aprilie 1897.

În opoziție

După retragerea guvernului liberal de la putere în 1899, d. Ion I.C. Brătianu devine unul din fruntașii opozițiunii liberale. Reales în colegiul I de Gorj cu 203 voturi, a fost la început cu d-nii. N.N. Săveanu și Dincă Skileru singurii reprezentanți ai opozițiunii liberale în Cameră. În acești doi ani de opoziție d. Ion I.C. Brătianu a fost neobosit și întotdeauna în primele rânduri, luptând prin presă, în Parlament și în afară de Parlament, prin întruniri, interesând pe toți, grație acelui dar moștenit de a convinge și de a învinge, într-un scop înalt: binele obștesc. Acest interval din cariera d-sale. politică poate fi considerat cel mai important.

Din nou ministru

La revenirea partidului național – liberal la putere, în Februarie 1901, d-sa. a luat din nou conducerea departamentului Lucrărilor Publice. În alegerile generale a fost reales la colegiul I de Gorj și ales la colegiul I de Romanați, pentru care a optat. În iulie 1902, în urma remanierii Cabinetului, a trecut ca titular la departamentul Afacerilor Străine, pe care l-a condus câtva timp în mod provizoriu.

Ca ministru al Afacerilor Străine, într-o călătorie de concediu, a vizitat Parisul, Viena și Berlinul, unde înaltele sale calități de om de stat au fost apreciate de toate cercurile politice din aceste capitale, în mod măgulitor pentru țară și pentru partidul național liberal. D. Ion I.C. Brătianu a fost distins de M.S. Regele, care i-a acordat marea cruce a ordinulu Coroana României. D-sa mai este decorat cu ordinele: Orange Nassau (Olanda), Medgidie și Osmanie (Turcia) clasa I, Vulturul Roșu (Germania) clasa I, Sf. Alexandru (Bulgaria) Marea Cruce.

„Brătianu pare să aibă patruzeci de ani, sau cu puțin întrecând această vârstă. Este o figură distinsă: svelt, brunet și cu ochii negri. În întreaga sa ființă are ceva neobișnuit de discret. Vocea lui are un timbru domol” (ziarul Neue Freie Presse, 1909)