Fişa personală a lui Mircea Vulcănescu întocmită de Legaţia URSS din Bucureşti jpeg

Fişa personală a lui Mircea Vulcănescu întocmită de Legaţia URSS din Bucureşti

1941 februarie 19.Fişa personală a lui Mircea Vulcănescu, ministru subsecretar de stat la Ministerul Finanţelor, întocmită de Legaţia U.R.S.S. din Bucureşti şi interceptată de SSI [Serviciul Special de Informaţii].

Mircea Vulcănescu

Domnul Mircea Vulcănescu, actualul subsecretar de stat la Finanţe, s-a născut în anul 1895 în Bucureşti, într-o familie de funcţionari. Tatăl său, inginerul Vulcănescu, a fost director al Înaltei Şcoli de Meserii şi administrator al Secţiei de vânzare a produselor C[asei] A[utonome a] M[onopolurilor].

Domnul Mircea Vulcănescu şi-a făcut studiile în ţară, fiind licenţiat al Facultăţii de Filozofie şi Litere din Bucureşti. Domnia Sa este, în acelaşi timp, şi doctor în ştiinţele economice.

Domnul Mircea Vulcănescu a îmbrăţişat, ca şi tatăl său, cariera de funcţionar, ocupându-se în acelaşi timp şi de literatură. În anul 1929, Domnia Sa a fost numit referent pe lângă Ministerul de Finanţe, iar câţiva ani mai târziu a fost avansat la gradul de director general al Vămilor. Mai târziu, a fost numit director general al Secţiei Datoriilor Publice, post pe care l-a deţinut până la data de 27 ianuarie 1941, când a fost numit în postul său actual de domnul general Antonescu.

După cum se vede, domnul Mircea Vulcănescu este un funcţionar de carieră, toată activitatea sa fiind desfăşurată în domeniul financiar, unde a realizat în practică cunoştinţele sale.

În actualul său post, domnul Mircea Vulcănescu este un mare specialist, după afirmaţiile sferelor financiare din Bucureşti.

Domnul Mircea Vulcănescu niciodată n-a făcut politică, însă este cunoscut din cauza următorului incident:Când s-a efectuat plebiscitul noii Constituţii româneşti „Regele Carol al II-lea”, în anul 1938, domnul Mircea Vulcănescu a avut curaj punând în joc situaţia sa de funcţionar votând deschis contra Constituţiei Regale. Contra aşteptărilor însă, M S. Regele Carol al II-lea a lăsat fără urmare acest gest, folosind de cazul acesta pentru a sublinia că votarea Constituţiei sale a fost absolut liberă. Pe timpul său, în sferele funcţionăreşti, s-a vorbit mult de acest caz, stabilindu-se domnului Mircea Vulcănescu o reputaţie a unui om independent.

ANIC, Fond PCM-SSI, dosar 144/1941, f. 76-77.

Documente SSI despre viaţa politică din România 6 septembrie 1940 – 23 august 1944, Institutul naţional pentru studiul totalitarismului, Bucureşti, 2005

sursa:ISTORII REGASITE