Dizolvarea Partidului Național Țărănesc jpeg

Dizolvarea Partidului Național Țărănesc

Expunerea de motive a guvernului Groza pentru dizolvarea P.N.Ț. — discursul ministrului de Interne Teohari Georgescu în Adunarea Deputaților

(29 iulie 1947)

Teohari Georgescu:Domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați, să-mi permiteți să fac în fața dvs. expunerea prezentată pe bază de raport, în fața Consiliului de Miniștri, azi-dimineață.

Așa cum s-a prezentat prin comunicatul Ministerului Afacerilor Interne, în dimineața zilei de 14 iulie a.c., au fost arestați pe islazul comunei Tămădău, jud. Ilfov, în timp ce încercau să se urce în două avioane IAR 39, pentru a fugi în străinătate:Ion Mihalache, Nicolae Penescu, Ilie Lazăr, Nicolae Carandinoși alții.

Acest grup de conspiratori urma să realizeze în străinătate hotărârile și directivele conducerii P.N.Ț., în frunte cu Iuliu Maniu, care constau în organizarea de acțiuni menite să știrbească suveranitatea națională, să primejduiască pacea șisă declanșeze războiul civil.

Această activitate antinațională merge pe linia politicii urmate totdeauna de P.N.Ț. și intensificată după 23 august 1944 […].

Astfel, conducerea Partidului Național-Țărănesc a organizat „gărzile Iuliu Maniu“, de jaf și masacrare împotriva populației civile din Ardealul de Nord eliberat, a împiedicat executarea condițiilor generoase ale Armistițiului, s-a opus categoric împărțirii pământurilor la țărani, prin reforma agrară, a inițiat și sprijinit represiunea sângeroasă împotriva maselor populare executată de generalul Rădescu.

După înfrângerea Germaniei hitleriste P.N.Ț. Maniu, urmărind împiedicarea operei de reconstrucție a țării întreprinsă de regimul nostru democrat, a trecut la organizarea de grupuri subversive teroriste ca Organizația „T“, „Sumanele Negre“. „Haiducii lui Avram Iancu“, „H.N.R.“, „Graiul Sângelui“, iar în ultimul timp organizațiile:„Partizanii Adevăratei Democrații“ și „Corpul Partizanilor Albi“, care, prin manifeste și broșuri ațâțătoare la sabotaj și asasinat, urmăreau să creeze o atmosferă de panică, favorabilă declanșării unui război civil. […]

În timpul alegerilor, P.N.Ț. a dezlănțuit o campanie de învrăjbire a populației prin propagandă de tip fascist, șovină, rasistă și antisovietică, trecând la devastarea sediilor partidelor democratice, asasinate, incendieri de sate, îndemnuri la rebeliune și atacarea secțiilor de votare în scopul de a produce tulburări ca să împiedice libera exprimare a voinței populare și să creeze pretexte de intervenție străină.

Nota Bene:Aceste motive invocate de Teohari Georgescu pentru scoaterea în afara legii a P.N.Ț. nu erau decât pretexte pentru luarea unei măsuri pe care comuniștii o doreau de mult timp. Incidentul evocat este cel petrecut la Tămădău, pe 14 iulie 1947, în apropiere de București, unde câțiva dintre liderii național-țărăniști au fost atrași într-o cursă, promițându-li-se scoaterea din țară.

(România. Viața politică în documente, 1947 (coord. Ioan Scurtu), Arhivele Statului din România, București, 1994, p.192–193, Preluat din Bogdan Murgescu (coord.), Istoria României în texte, Editura Corint, București, 2001)

Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 1.027 din 29 iulie 1947 privind dizolvarea Partidului Naţional Ţărănesc, de sub preşedinţia d-lui Iuliu Maniu

DOCUMENT nr. 1.027 din 29 iulie 1947 privind dizolvarea Partidului Naţional Ţărănesc, de sub preşedinţia d-lui Iuliu Maniu

EMITENT:CONSILIUL DE MINISTRI

PUBLICAT:MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 30 iulie 1947

Ministerul Afacerilor Interne

Consiliul de Miniştri, în şedinţa sa dela 29 iulie 1947, Luând în deliberare referatul d-lui ministru al afacerilor interne Nr. 22.694 din 29 Iulie 1947, Pentru respectarea ordinei publice şi siguranţei Statului;În virtutea art. 107, alin. ultim, din Constituţie,

Decide:

ART. 1

Partidul Naţional Ţăranesc, de sub preşedinţia d-lui Iuliu Maniu, este şi rămâne dizolvat, pe data publicării în Monitorul Oficial a prezentului jurnal. Această decizie de dizolvare, include şi toate organizaţiile judeţene, de plasă şi comunale ale susmenţionatului partid, organizaţiile militare, de tineret, femenine şi orice alte organizaţii sau asociaţii conduse de acest partid.

ART. 2

Sediile şi orice localuri de întâlnire ale acestui partid vor fi închise, iar arhivele şi orice corespondenţă vor fi ridicate de autorităţile respective, oriunde s-ar găsi.

ART. 3

Întreg patrimoniul acestui partid va fi lichidat conform legii.

ART. 4

D-nii miniştri secretari de Stat la Departamentul Afacerilor Interne şi Justiţiei, sunt însărcinaţi cu aducerea la îndeplinire a prezentului jurnal.

Dr. Petru Groza, Teohari Georgescu, Lucretiu Patrascanu, Gh. Gheorghiu-Dej, St. Voitec, Lotar Radaceanu, Ing. Tudor Ionescu, R. Zaroni, Radu Rosculet, Octav Livezeanu, Prof. ing. N. Profiri, general de Corp de Armata Lascar Mihail, Al. Alexandrini, Gh. Vantu.

Raportul d-lui ministru al Afacerilor interne, către Consiliului de Miniştri,

Domnilor miniştri,

Aşa cum s-a anunţat prin comunicatul Ministerului Afacerilor Interne, în dimineaţa zilei de 14 Iulie 1947, au fost arestaţi pe islazul comunei Tămadau, judeţul Ilfov, în timp ce încercau să se urce în doua avioane I. A. R., 39, pentru a fugi în străinătate:Ion Mihalache, Nicolae Penescu, Ilie Lazăr, Nicolae Carandino şi alţii.

Acest grup de conspiratori urmau să realizeze în străinătate hotărârile şi directivele conducerii P. N. Ţ., în organizarea de acţiuni menite să ştirbească suveranitatea naţională, să primejduiască pacea şi să declanşeze războiul civil. Această activitate antinaţională, merge pe linia politicii urmate totdeauna de Partidul Naţional Ţărănesc şi intensificată după 23 August 1944, când coalizând în jurul lui, toate forţele reacţionare din ţară şi în înţelegere cu unele cercuri reacţionare din străinătate, a întreprins acţiuni cu scopul de a împiedica România să participe cu tot elanul şi capacitatea sa de luptă la războiul antihitlerist, la desfascizarea aparatului de Stat, la pedepsirea criminalilor de război şi instaurarea unui regim democrat.

Astfel, conducerea Partidului Naţional Ţărănesc a organizat gărzile Iuliu Maniu, de jaf şi masacre impotriva populaţiei civile din Ardealul de Nord eliberat, a împiedicat executarea condiţiilor generoase ale Armistiţiului, s-a opus categoric împărţirii pământurilor la ţărani prin reforma agrarã, a iniţiat şi sprijinit represiunea sângeroasă împotriva maselor populare executată de generalul Radescu.

După înfrangerea Germaniei hitleriste, Partidul Naţional Ţărănesc Maniu, urmărind împiedicarea operii de reconstrucţie a ţării întreprinsă de regimul nostru democrat, a trecut la organizarea de grupuri subversive teroriste, ca:Organizaţia “T”, “Sumanele Negre”, “Haiducii lui Avram Iancu”, “M. N. R.”, “Graiul Sângelui”, iar în ultimul timp, organizaţiile “Partizanii adevăratei democraţii” şi “Corpul partizanilor albi”, care, prin manifeste şi broşuri aţâţătoare la sabotaj şi asasinate, urmăreau sa creieze o atmosferă de panică, favorabilă declanşării unui război civil.

Atitudinea Partidului Naţional Ţăranesc, înainte şi în timpul Conferinţei de pace dela Paris, a fost pe aceeaşi linie de trădare a intereselor naţionale. Conducerea acestui partid a însărcinat o delegaţie formată din Grigore Gafencu şi V. Tilea, să prezinte memorii din partea partidului, prin care se cerea nerecunoaşterea delegaţiei romaâe la conferinţă, făcând atmosferă împotriva României, a creat greutăţi în tratativele de pace şi prin aceasta a pus în pericol revenirea Transilvaniei de Nord în hotarele României.

În timpul alegerilor, Partidul Naţional Taranesc a deslantuit o campanie de învrãjbire a populaţiei, prin propaganda de tip fascist, şovinã, rasialã şi antisovietica, trecând la devastarea sediilor partidelor democrate, asasinate, incendieri de sate, indemnuri la rebeliune şi atacarea secţiilor de votare, în scopul de a produce tulburãri, ca sa împiedice libera exprimare a voinţei populare şi sa creeze pretexte de intervenţii strãine.

În perioada dupã alegeri, când Guvernul şi poporul luptau sa înlãture efectele nefaste a celor doi ani de seceta, conducerea Partidului Naţional Taranesc, în frunte cu Iuliu Maniu, direct şi prin agenţii sãi din strãinãtate, cu sprijinul unor cercuri reactionare strãine, a intervenit cu scopul de a impiedica procurarea cerealelor din unele tari, pentru regiunile infometate.

Pe lângã nenumarate memorii ale conducerii Partidului Naţional Ţărănesc, pentru a provoca amestecul străin în ţara noastră, aceeaşi conducere a trimis clandestin peste hotare doi fruntaşi ai partidului, pe Niculescu Buzeşti şi C. Vişoianu, ca, împreună cu ceilalţi trădatori de neam şi ţară:Gafencu, Tilea, Creţeanu, Bianu, Frederic Nanu etc., să intensifice campania de ponegrire a României şi să organizeze tulburări interne.

Consolidarea regimului democrat din România, prin realizările Guvernului, recolta bună din acest an, operaţiunile pentru stabilizarea monetară, în folosul poporului şi perspectiva îmbunătăţirii condiţiilor de trai din ţara noastră, aducând strâmtarea bazei de agitaţie a Partidului Naţional Ţărănesc, precum şi îndemnul cercurilor imperialiste răsboinice din străinătate a determinat pe Iuliu Maniu şi conducerea Partidului Naţional Ţărănesc, să trimită peste hotare acest grup din conducerea partidului.

Importanţa acordată de grupările şi cercurile reacţionare din ţară;trimiterii acestui grup de trădatori peste hotare, rezultă din declaraţia lui Iuliu Maniu, la cercetări, că ar fi plecat chiar personal, dacă dintr-un motiv oarecare Ion Mihalache ar fi fost împiedicat.

Faptele înşirate mai sus, sunt numai o parte din crimele şi trădarile comise de conducerea Partidului Naţional Ţărănesc împotriva României şi a regimului său democrat, suficiente, pentru a justifica măsura legală a disolvării partidului şi a tuturor organizaţiilor sale anexe, pe care o solicit Domniilor-Voastre.

Ministrul afacerilor interne

Teohari Georgescu

Sursa:http://barlogulpntcd.wordpress.com/2011/07/25/hotararea-consiliului-de-ministri-nr-1-027-din-29-iulie-1947-privind-dizolvarea-partidului-national-taranesc-de-sub-presedintia-d-lui-iuliu-maniu/