De la tăbliță, la tabletă: câteva curiozităţi din istoria lecturii surprinse cronologic jpeg

De la tăbliță, la tabletă: câteva curiozităţi din istoria lecturii surprinse cronologic

Procesul scrierii şi implicit al lecturii are o istorie ce se întinde de-a lungul a mai bine de şase milenii, încă de la primele tăbliţe pe care un păstor, probabil pentru a ţine evidenţa turmelor sale, a avut inspiraţia de a nota numărul caprelor pe care le avea în grijă. Alberto Manguel, argentinianul care timp de patru ani i-a citit lui Jose Luis Borges, cel despre care ştim că spre sfârşitul vieţii a orbit, a expus coerent şi frumos structurat etapele evoluţiei lecturii într-o carte care este totodată şi un expresiv portret al cititorului şi al statutului său privilegiat. Istoria lecturii, lucarea lui Manguel, a apărut la editura Nemira în 2011 şi poate fi considerată o frescă în care arta scrisului şi a cititului urmează fidel încâlcitul fir al istoriei.

Prin urmare, iată, cronologic, câteva repere şi curiozităţi, câţiva paşi pe urmele eroului-cititor.

 • ·         593 î. Hr. – Iezechiel, unul dintre cei patru mari prooroci ai Vechiului Testament, are o viziune în care i se porunceşte să citească o carte mâncând-o, înghiţindu-i conţinutul. De aici, mai târziu, expresia conform căreia o anumită lectură este de-a dreptuldelicioasă.
 • ·         330 î. Hr. – pentru cea dintâia oară cineva lecturează în gând:Alexandru Macedon îşi uimeşte soldaţii atunci când, primind o scrisoare, o citeşte fără să rostească conţinutul ei. Ştiind că toată lumea lectura cu voce tare până la momentul respectiv, putem doar să ne imaginăm ce avalanşă de cuvinte era în bibliotecile acelor vremuri.
 • ·         200 î. Hr. – Aristofan din Bizanţ inventeazăpunctul. Formidabilă invenţie şi cu adevărat eficientă!
 • ·         230 d. Hr. – ordin regal ca fiecare corabie care se întâmplă să treacă prin Alexandria să predea cărţile de la bord.
 • ·         Anul 1000 – ca să nu se despartă în călătorii de cele 117 000 cărţi ale sale, un mare vizir al Persiei punea să fie cărate de o caravană de 400  de cămile care se deplasau în ordine...alfabetică!
 • ·         1010 – doamna Murasaki scrie primul roman din literatura universală pentru lectura femeilor:Povestea lui Genji.
 • ·         1284 – la Veneţia se inventează ochelarii.
 • ·         1333 – pictorul italian Simone Martini pune o carte în mâna Fecioarei Maria într-un tablou cu Buna Vestire.
 • ·         1455 – Johannes Gutenberg şi remarcabila sa invenţie care, neîndoielnic, trebuia amintită aici:tiparul.
 • ·         1559 – Inchiziţia publică primul index al cărţilor interzise.
 • ·         1740 – se dă o lege care interzice sclavilor să citească, în caz contrar fiind flagelaţi. Această lege atroce a rămas în vigoare până la Abraham Lincoln.
 • ·         1781 – Diderot susţine că şi-a tratat soţia depresivă citindu-i romane deocheate
 • ·         1933 – Goebbles îndeamnă la arderea unor cărţi ale lui Freud, Thomas Mann, Zola, Proust, Hemingway, iar lista poate continua.
 • ·         1953 – Ray Bradbury scrieFahrenheit 451şi surprinde perfect faptul că cititorul, din pasiune pentru cărţi, se poate transforma într-un adevărat erou;doar el poate salva o carte memorând-o şi devenind chiar opera în sine.