Episcopul Visarion al Hotinului şi Regele Carol al II-lea, la sfinţirea catedralei Sf. Constantin şi Eleana din Bălţi, la 2 iunie 1935 (© Wikimedia Commons)

Cultul personalității lui Carol al II-lea, nedepășit de Nicolae Ceaușescu

Cultul personalității lui Nicolae Ceaușescu a fost și este studiat ca una dintre culmile exagerării stîrnite de lingușirea Conducătorului. S-a făcut și se face mare caz astfel de primirile pompoase de care se bucură Nicolae Ceaușescu pe parcursul vizitelor în țară. Însă vizitele și Cultul lui Nicolae Ceaușescu în general nu ajung nici pînă la genunchiul Cultului de care se bucură Carol al II-lea.

Între 1-4 iunie 1935, Regele întreprinde o vizită în Basarabia. Toate marile ziare își trimit corespondenți la fața locului cu indicația precisă de a scrie despre vizită ca și cum ar suna din buciume. Reportajul popasului din 1 iunie la Hotin al Regelui, publicat în Universul din 3 iunie 1935, surprinde și acest moment de Cult al Personalității:

„La catedrală, în centrul oraşului Hotin, s-a ridicat, deasemeni, un frumos arc de triumf sculptat. Trotuarele au fost ocupate de public şi multă moldovenime de pe cuprinsul întregului judeţ.Pe arcul de triumf de lângă catedrală au fost urcaţi doi buciumaşi.

Sosirea Suveranului este aşteptată cu nerăbdare. Cele câteva minute de întârziere sunt provocate de oprirea Suveranului pe drum, salutând pe moldovenime şi admirând frumoasele peisagii ale drumului Noua Suliţă-Hotin, presărat cu mori de Vânt ale căror aripi au fost împodobite cu brad şi steguleţe naţionale.

Regele Carol al II-lea la sfinţirea Catedralei din Bălţi (© Wikimedia Commons)
Regele Carol al II-lea la sfinţirea Catedralei din Bălţi (© Wikimedia Commons)

Grupul celor 12 mori de vânt, la intrarea în Hotin, atrage admiraţia tuturor. In acest timp, d-nii miniştri dr. Angelescu, Nistor, Lapedatu şi subsecretar de Stat, Titeanu, se întreţin cu populaţia.

La arcul de triumf, două fetiţe drăgălaşe, Angela Grozea şi Antonia Crudţev, poartă două splendide buchete de trandafiri. D. ministru Angelescu roagă pe fetiţa Crudţev să primească a o chema de azi încolo Antonina Codreanca. Fetiţa, elevă de şcoală primară, primeşte cu toată bucuria. Tatăl fetiţei consimte. Eleva, întrebată de d. ministru Angelescu cum o cheamă, răspunde de astă dată: Antonina Codreanca. In aplauzele frenetice ale mulţimii, d. ministru împarte fetițelor o sumă de bani.”

Foto sus: Episcopul Visarion al Hotinului şi Regele Carol al II-lea, la sfinţirea catedralei Sf. Constantin şi Eleana din Bălţi, la 2 iunie 1935 (© Wikimedia Commons)

Mai multe pentru tine...