Convenţia dintre Ministerul Culturii şi UCMR 17 Mai 1991   extrase jpeg

Convenţia dintre Ministerul Culturii şi UCMR 17 Mai 1991 - extrase

📁 Istorie recentă
Autor: Redacția

Conventia din Mai 1991 stabileste pe lângă spatiile deţinute de fiecare institutie in parte şi cum se împart cheltuielile in urmatorii 30 de ani.

Art. 1 UCMR preia pe seama sa costul lucrărilor de reparaţie şi restaurare a construcţiilor, formând complexul muzeal George Enescu. La data semnării prezentei convenţii valoarea de deviz a lucrărilor se ridică la circa 50 milioane lei. (...)

Art.3 Ministerul se obligă să întreprindă demersurile necesarepentru ca în cel mai scurt timp sa fie reluate în cadrul complexului muzeal cele două construcţii situate pe latul proprietăţii dinspre strada D. Lemnea (azi Gheorghe Manu n.r.).

Art.4 Clădirile care formează obiectul complexului vor fi folosite după cum urmează:

    a) Muzeul George Enescu, aripa dreaptă a clădirii principale (casa cu lei), pe nivelele subsol, parter, mezanin, astfel cum este indicat în planul anexă, precum şi construcţia din spatele clădirii principale (fosta locuinţă a lui George Enescu;

    b) UCMR, restul clădirii principale, precum şi cele două construcţii aflate pe latura proprietăţii dinspre strada D. Lemnea, atunci când vor fi eliberate.

Art.5 UCMR se va bucura, pe o perioadă de 30 de ani de folosinţa spaţiilor precizate în art. 4 lit. b, fără nicio obligaţie patrimonială din partea sa, în considerarea aportului bănesc la restaurarea şi amenajarea imobilului, a obligaţiilor asumate în ceea ce priveşte administrarea întregului complex, precum şi a sprijinului ce-l va aduce în continuare, pe toate căile, pentru valorificarea moştenirii spirituale George Enescu. La capătul acestei perioade părţile vor putea negocia condiţiile de folosire pe mai departe a imobilului, asigurând Uniunii un preţ al locaţiunii cât mai favorabil cu putinţă, ţinând seama de funcţia culturală a activităţii Uniunii.

Art.6 Condiţiile de administrare a imobilului şi de decontare a cheltuielilor comune vor ace obiectul unui contract separat şi a unor acte adiţionale, ale cărui temeiuri se află în prezenta convenţie. (...)

Art.8 Prezenta conveţie este opozabilă oricăror terţi inclusiv organului teritorial de administraţie locală (primării) şi organismelor de administraţie a imobilelor. (...)

Semnatari:

Ministerul Culturii:                                                                     Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România

Ministrul Andrei Pleşu                                                                Preşedinte:Pascal Bentoiu

Secretar de stat Eugen Vasiliu                                                    Vicepreşedinte:Adrian Iorgulescu