historia ro undefined jpeg

Aniversare 23 August

1. 23 august 1955.  Tribuna liderilor comunişti reprezenta exact ordinea ierarhică din partid. De cele mai multe ori pozele care apăreau în „Scînteia“ erau trucate tocmai pentru a reliefa adevărata influenţă din partid. În centru, cu mâinile drepte ridicate: N. Hruşciov şi G. G. Dej

2. 23 august 1945.  De la stânga spre dreapta: L. Pătrăşcanu, T. Georgescu, G. G. Dej, L. Rădăceanu, Ş. Voitec, ultimii doi fiind liderii aripii pro-comuniste din PSD .

3. 23 august 1953.  De la stânga spre dreapta - rândul unu: G. G. Dej, G. Apostol, Patriarhul Justinian. Rândul doi: A. Moghioroş, I. Chişinevschi, P. Groza. Rândul trei: C. Stoica, E. Bodnăraş.

4. 23 august 1956.  Îşi face apariţia şi tânărul N. Ceauşescu, primul din stânga, centru G.G. Dej.

5. 23 august 1967.  Dezgheţ: Stema României înlocuieşte portretul lui Lenin.

6. 23 august 1975.  Cultul personalităţii lui N. Ceauşescu se face deja simţit. Portretul înlocuieşte stema ţării.

7. 23 august 1989.  În centru, cuplul dictatorial. Ceilalţi lideri ai PCR erau aşezaţi la oarecare distanţă faţă de aceştia.

8. Nicolae şi Elena Ceauşescu  la ultimul 23 august comunist.