Utilizarea metodelor fotogrammetrice în situl arheologic de la Sultana Malu Roșu jpeg

Utilizarea metodelor fotogrammetrice în situl arheologic de la Sultana-Malu Roșu

📁 Antichitate
Autor: Redacția
🗓️ 13 iunie 2016

Conferința publică va cuprinde trei prezentări științifice:

  • „Înregistrarea datelor arheologice de teren prin intermediul metodelor fotogrammetrice”, susținută de dr. Adrian Trifan (Total Survey);
  • „De la desenul arheologic la înregistrarea fotogrammetrică”, susținută de drd. Ionela Crăciunescu, drd. Mihai Florea și dr. Cătălin Lazăr (Muzeul Naţional de Istorie a României);
  • „Conservarea digitală a patrimoniului arheologic mobil prin intermediul metodelor fotogrammetrice”, susținută de dr. Adrian Trifan (Total Survey)

Conferința își propune prezentarea aplicațiilor multiple ale metodei fotogrammetrice, utilizată în situl arheologic Sultana-Malu Roșu (jud. Călărași), unul dintre principalele șantiere sistematice ale Muzeului Naţional de Istorie a României. Rezultatele sunt efectul unei colaborări fructuoase între specialiștii firmei Total Survey și arheologii Muzeului Național de Istorie a României, în intervalul 2014-2015.Subiectele abordate în cele trei prezentări vizează atât înregistrarea datelor arheologice de teren, cât și cercetarea post-săpătură a artefactelor descoperite, prin aplicarea unor metode de conservare digitală a acestora.Prin intermediul prezentărilor, autorii doresc să sublinieze importanța și necesitatea utilizării metodelor fotogrammetrice, atât în cercetarea arheologică de teren (patrimoniu imobil), cât și în cadrul Muzeului Naţional de Istorie a României, pentru obiectele de patrimoniu mobil din colecțiile instituției.

Conferința se adresează specialiștilor din domeniu (arheologi, numismați, muzeografi, conservatori), studenților, masteranzilor și doctoranzilor, precum și tuturor celor interesați de problematica cercetării patrimoniului mobil și imobil.