Concurs Naţional: „Patrimoniul cultural, istoric și natural   Zestrea comunităților locale” jpeg

Concurs Naţional: „Patrimoniul cultural, istoric și natural - Zestrea comunităților locale”

📁 Patrimoniu
Autor: Redacția
🗓️ 1 martie 2021

Societatea de Știinte Istorice din România, cea mai cuprinzătoare organizație profesională din domeniul producerii și transmiterii cunoașterii istorice, care grupează în rîndurile sale profesori, cercetători, arhiviști, muzeografi, studenți și alți iubitori ai istoriei, lansează începând cu data de 1 martie 2021 – Concursul Naţional ”Patrimoniul cultural, istoric și natural - Zestrea comunităților locale”, ca parte a programului de activităţi ale anului 2021.

Scopurile acestui proiect, derulat în perioada martie-iunie 2021, sunt următoarele: implicarea elevilor din învăţământul preuniversitar și a studenților în activitățile din viața comunităților locale, dezvoltarea spiritului civic, creşterea gradului de conştientizare a necesităţii protejării, conservării și promovării patrimoniului şi valorilor culturale locale, constituirea unei arhive a bunurilor de patrimoniu din comunitatea respectivă și a unei hărți de turism cultural.

Concursul va consta în realizarea de către echipajele care se vor înscrie a unor activităţi precum: identificarea bunurilor cu valoare de patrimoniu material imobil, patrimoniu natural; realizarea unui album foto şi a unei fişe descriptive a bunului respectiv. Acest portofoliu va fi transmis digitalizat către comisia naţională de jurizare care va premia cele mai bune rezultate ale cercetării, oferind diplome, reviste de specialitate şi cărţi. Având în vedere contextul generat de pandemie, ŞSIR şi şcolile partenere vor respecta cu stricteţe măsurile sanitare recomandate de către autorităţi, iar majoritatea activităţilor vor fi derulate on-line.

În vederea desfăşurării cu succes a Concursului Naţional ,,Patrimoniul cultural, istoric și natural - Zestrea comunităților locale” SŞIR se bucură de sprijinul unor parteneri precum Facultatea de Istorie din cadrul Universităţii Bucureşti, Institutul Naţional al Patrimoniului, dar şi de susţinerea partenerilor media revistele naţionale „Historia” şi „Magazin Istoric”.

Co3 jpg jpeg