"20 de ani de la prăbuşirea imperiului Sovietic – «lecţii» în retrospectivă" jpeg

"20 de ani de la prăbuşirea imperiului Sovietic – «lecţii» în retrospectivă"

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Autor: Redacția
🗓️ 18 noiembrie 2011

Centrul pentru Geopolitică şi Studii de Securitate-Universitatea Europei de Sud-Est Lumina, Facultatea de Ştiinţe Politice-Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Institutul Revoluţiei Române din Decembrie 1989, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, vă invită la conferinţa „20 de ani de la prăbuşirea imperiului Sovietic – «lecţii» în retrospectivă.

Conferinţa este organizată în parteneriat cu Facultatea de Istorie a Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” şi Centrul de Studii Ruse şi Sovietice. Evenimentul se va desfăşura în data de 21 noiembrie 2011, începând cu ora 09.30, la sediul Universităţii Europei de Sud-Est Lumina (Şos. Colentina nr. 64 B, sector 2).

Program:

09.00 – 09.30 – Înregistrarea participanţilor

09.30 – 10.00 – Alocuţiuni de deschidere ale reprezentanţilor instituţiilor organizatoare

*Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) – Facultatea de Ştiinţe Politice

* Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului (INST)

* Institutul Revoluţiei Române din Decembrie 1989 (IRRD 1989)

* Universitatea Europei de Sud-Est-Lumina (UESEL) – Centrul pentru Geopolitică şi Studii de Securitate

10.00 – 11.00 – Panel I-Provocări metodologice în studierea fenomenului prăbuşirii comunismului în Europa Centrală şi de Est

Moderatori:Prof. univ. dr. Ion Calafeteanu (IRRD 1989)

Prof. univ. dr. Constantin Hlihor (UCDC)

Panelişti:

* Prof. univ. dr. Adrian Pop (SNSPA), Comparatismul diacronic şi sincronic în abordarea revoluţiilor est-europene

* Cerc. şt. dr. Florin Abraham (INST), Colapsul regimurilor comuniste:între „eveniment inevitabil” şi „hazard istoric”

* Conf. univ. dr. Sorin Mitulescu (UESEL), De ce nu a fost prevăzut sfârşitul comunismului?

* Conf. univ. dr. Andrei Ţăranu (SNSPA), Comunismul între totalitarism şi developmentalism

* Conf. univ. dr. Ştefan Stănciugelu (SNSPA), Identitatea politică a României comuniste şi post-comuniste în mesajul imnurilor naţionale

(1948, 1953, 1977, 1990)

* Prof. univ. dr. Vasile Secăreş (SNSPA), Lunga tranziţie de după “finalul unui secol scurt”

11.00 – 11.30 – Discuţii – Panel I

11.45 – 12.45 – Panel II – „Lecţiile” globale ale prăbuşirii comunismului în Europa Centrală şi de Est

Moderatori:Prof. univ. dr. Adrian Cioroianu (Universitatea Bucureşti)

Prof. univ. dr. Adrian Pop (SNSPA)

Panelişti: 

* Prof. univ. dr. Adrian Severin (Universitatea Bucureşti), De la "ordinea Războiului Rece" la "noua dezordine globală"

* Conf. univ. dr. Liliana Popescu (SNSPA), Consecinţele prăbuşirii URSS pentru evoluţia relaţiilor dintre Uniunea Europeană şi Rusia

* Cerc. şt. dr. Şerban Pavelescu (ISPAIM), Prăbuşirea regimurilor comuniste din Europa de Est şi reactivarea ariilor geopolitice şi geostrategice balcanică şi pontică

* Lect. univ. drd. Eugen Lungu (UESEL), Procesul de democratizare în spaţiul ex-sovietic:reuşită sau semi-eşec?

* Conf. univ. dr. Gheorghe Ciaşcai (UCDC), Influenţa contextului post-1989 asupra teoriilor integrării europene

* Conf. univ. dr. Cristina Păiuşan-Nuică (Universitatea Spiru Haret), De la revoluţiile anului 1989 la „revoluţiile” arabe

12.45 – 13.15 – Discuţii – Panel II

13.30 – 14.30 – Panel III – Incursiuni în „durata scurtă” a tranziţiei (1989 – 1991)

Moderatori:Conf. univ. dr. Sorin Mitulescu (UESEL)

Cerc. şt. dr. Florin Abraham (INST)

Panelişti:

* Prof. univ. dr. Gheorghe Stoica (UESEL), „Perestroika” şi „glasnost” – premisă a schimbărilor din Europa Centrală şi de Est

* Dr. Vasile Buga (Centrul de Studii Ruse şi Sovietice), Din enigmele puciului de la Moscova din august 1991

* Prof. univ. dr. Constantin Hlihor (UCDC), Prăbuşirea şi ascensiunea marilor puteri în relaţiile internaţionale – un fenomen rar? Cazul Uniunii Sovietice

* Dr. Constantin Corneanu (IRRD 1989), Operaţiunea “Farewell” şi demantelarea Uniunii Sovietice

* Lect. univ. dr. Ludmila Rotari (Universitatea Spiru Haret), Rolul elitelor în perioada de tranziţie. Studii de caz:elitele din Republica Moldova şi Ucraina

* Lect. univ. dr. Teodora Stănescu-Stanciu, asist. univ. dr. Ionuţ Cojocaru (Universitatea Spiru Haret), Provocările tranziţiei în spaţiul est-centrale uropean şi Turcia

14.30 – 15.00 – Concluzii