1 Decembrie 2018 Satu Mare   Dezvelirea Statuii Eroului Necunoscut jpeg

1 Decembrie 2018 Satu Mare - Dezvelirea Statuii Eroului Necunoscut

📁 Istorie recentă
Autor: Redacția
🗓️ 7 decembrie 2018

Satu Mare exemplu de conviețuire multietnică. De 1 Decembrie 2018, la 100 de ani de la Marea Unire, 10.000 de participanți, de toate etniile, români, maghiari, sași și alte minorități, au participat la cele mai ample manifestări dedicate Zilei Naționale a României, care s-au văzut în Satu Mare. 

Așa cum nici americanii nu credeau în anii 60, că un negru va ajunge la Casa Albă, așa nu credeau nici sătmărenii, la începutul anului 2018 că, în timpul administrației locale conduse de un etnic maghiar, se va reface prima statuie amplasată de români după Marea Unire, pe noua graniță de Vest a României și distrusă de regimul horthyst de la Budapesta.

Ceremonialul a debutat la ora 13:00 cu intonarea Imnului Național al României, de către Corala Arhanghelii, după care prefectul județului Satu Mare Darius Filip, președintele Consiliului Județean Satu Mare, Csaba Pataki, primarul Gabor Kereskenyi și reprezentantul Asociației Civice Tempora Satu Mare, col(r) Voicu Șichet au procedat la dezvelirea Statuii Eroului Necunoscut, cu salve executate de militari din Garnizoana Satu Mare.

Clipboard01 jpg jpeg

Monumentul a fost sfințit de către episcopul vicar de Satu Mare Timotei Bel, alături de protopopul Ioan Socolan și un sobor de preoți.  

Lt. Col. Dubină Florin, comandantul Batalionului 52 Geniu Satu Mare a citit mesajul Ministrului Apărării Naționale, Gabriel Beniamin Leș.

În cuvântul său Col. (r) Voicu Șichet, reprezentantul Asociației Civice Tempora Satu Mare, cea care a edificat monumentul, a făcut referire la vorbele „Bătrânului Naţiei”, Badea George Pop de Băseşti, rostite acum 100 de ani la Alba Iulia, parafrazându-l şi dânsul pe dreptul Simion: Acum slobozeşte Doamne pe robul tău, că văzură ochii mei Monumentul Eroului Necunoscut ridicat în centrul Sătmarului! Te salut, brav soldat al ţării mele! Mă închin în faţa jertfei tale şi-ţi spun bine ai revenit acasă, dorindu-ţi, şi dorindu-mi, să nu mai pleci niciodată din Sătmar!

Clipboard04 jpg jpeg

A prezentat, pe scurt istoria zbuciumată a acestui monument, restituit către comunitatea sătmăreană, care a fost lăsat nouă de înaintaşi în urmă cu aproape 100 de ani, pentru a marca apartenenţa acestor meleaguri la România Mare, monument care a dispărut în anii grei ai ocupaţiei horthyste.

Monumentul original a fost ridicat la iniţiativa generalului Andrei Butunoiu, comandantul Garnizoanei militare Satu Mare, prin subscripţie publică, fiind inaugurat la 1 Decembrie 1922, într-o atmosferă de mare sărbătoare, chiar dacă manifestările au fost umbrite de faptul că în aceeaşi zi era înmormântat părintele dr. Vasile Lucaciu, unul din artizanii Marii Uniri, cea mai însemnată personalitate ce s-a ridicat din rândul românilor trăitori în Sătmarul milenar. A fost prima statuie de acest fel ridicată pe noua graniţă de vest a României, având menirea de a statornici în conştiinţa tuturor că aceste ţinuturi sunt româneşti şi aparţin în mod firesc de România. Inițial, s-a numit Statuia Soldatului Român, denumirea fiind schimbată chiar de sătmăreni în Statuia Eroului Necunoscut, tocmai ca un semn de respect pentru toți cei ce au murit în Primul Război Mondial.

Clipboard03 jpg jpeg

Sculptor a fost un artist renumit în acele timpuri, Gheorghe Tudor, care a pus în operă un soldat român aflat la final de război, hotărât să lase la o parte arma şi tunica militară, un brav ostaș ce se dezbrăca cu gesturi largi de haina împovărătoare a războiului, ca o descătușare din robie, simbolizând eliberarea, victoria atât de greu obținută! Încovoierea și contorsionarea trupului este creată de artist tocmai pentru a exprima mișcarea puternică, îndârjirea cu care soldatul se debarasează de haina militară, de haina războiului, ca și cum a ar arunca-o pentru totdeauna, ca și cum ar da războiul pentru pace, robia pentru libertate, luptele pentru victorie, reluând truda sa zilnică, menită a căştiga pâinea celor dragi, trudă ce a fost abandonată odată cu chemarea sa la oaste.

După consacrarea sa ca principal monument de for public al municipiului nostru în perioada interbelică, fiind locaţia în care se derulau majoritatea activităţilor aniversar - comemorative sătmărene, în 1939 a fost mutat în Grădina Romei, pentru a face loc amplelor lucrări de reamenajare a zonei, în principal deschiderea actualei artere spre Gară, I.I.C. Brătianu şi Calea Traian. După ocuparea oraşului de către trupele horthyste a dispărut şi din acea locaţie, rămânând posterităţii doar câteva fotografii şi 2 basoreliefuri pe care, cu sprijinul Muzeului Judeţean Satu Mare, al doamnei director Daniela Bălu personal, au fost repuse pe soclul noului monument, acolo unde, firesc, le este locul.

În primii ani ai mileniului al III-lea, au început demersuri pentru refacerea sa, obţinându-se, de către Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria” – filiala Satu Mare, o hotărâre a Consiliului local, precum şi promisiuni de sprijin financiar, care au rămas la acel stadiu, în ciuda perindării mai multor primari la conducerea municipiului, invocându-se mereu lipsa fondurilor, dar noi credem că cel mai mult a lipsit determinarea şi ambiţia de a o reface şi repune la loc. Ceea ce, e drept, a presupus multă trudă!

În aceste condiţii, la început de an Asociaţia Civică Tempora Satu Mare și-a propus să sărbătorească Centenarul Marii Uniri cu fapte și nu cu vorbe, astfel încât să rămână ceva palpabil, ceva care să poată fi văzut, poate și admirat, chiar la aniversarea Bicentenarului. După o discuţie cu domnul primar Kereskenyi Gabor şi cu girul celorlalte asociaţii socio - culturale şi patriotice din judeţ, Asociația Civică Tempora şi-a asumat întreaga responsabilitate pentru ducerea la bun sfârşit a acestui demers, respectiv întocmirea tuturor documentelor pentru eliberarea certificatului de urbanism şi, apoi, a autorizaţiei de construire, realizarea tuturor lucrărilor, inclusiv turnarea în bronz a statuii şi, foarte important şi determinant în acelaşi timp, obţinerea fondurilor necesare.

De ce atâta râvnă pentru refacerea unui monument pierdut? Pentru că el reprezenta vitejia şi curajul, demnitatea şi onoarea, jertfelnicia şi determinarea poporului român de a-şi făuri singur destinul, destin care la acel an astral 1918 a însemnat pentru toată suflarea românescă, de la Nistru până la Tisa şi din Sătmar la Constanţa, Unirea Tuturor Românilor în unul şi acelaşi stat naţional, unitar, independent, suveran şi indivizibil!! Iar prezenţa monumentului în centrul municipiului Satu Mare, acum, după 100 de ani, este chezăşia faptului că aceste ţinuturi sunt şi vor rămâne mereu parte integrantă a trupului sfânt al Patriei noastre, România.

Şi mai este o motivaţie: refacerea şi reamplasarea acestui monument în proximitatea locului hărăzit de înaintaşi, se constituie şi într-o reparaţie de război. Fiind o operă comemorativă de război ridicată în cinstea celor căzuţi în prima conflagraţie mondială şi dispărută în anii celei de-a doua, era de datoria noastră, a generaţiei contemporane ce are fericirea şi şansa istorică de a aniversa Centenarul Marii Uniri, în special a celor ce purtăm sau am purtat haina militară, să facem această minimă reparaţie în onoarea înaintaşilor ce s-au jertfit pentru mai binele nostru!

„Pe front merg doar învingătorii!”, aşa şi-au îmbărbătat generaţii de ofiţeri trupele în momente de cumpănă. Iar ei, militarii, chiar dacă uneori neinstruiţi, neînzestraţi, poate chiar flămânzi, sunt cei care s-au bătut cu dârzenie şi curaj. Şi au izbândit! Acum, noi, militarii în rezervă, indiferent de arma din care am făcut parte, aducem mărturie că „ne pasă de ţară”!

Statuia Eroului Necunoscut - pe care astăzi, asociaţiile militarilor în rezervă, cu concursul cadrelor active, al administraţiei judeţene, al asociaţiilor culturale, al unor oameni de afaceri şi simpli cetăţeni inimoşi, o redăm oraşului Satu Mare - simbolizează nu numai o rugă pentru eroii neamului, ci şi un model al unităţii şi implicării noastre. Unitate şi implicare, aceasta este deviza noastră în Anul Centenar şi mesajul nostru, al Asociaţiei Civice Tempora, pentru următorii 100 de ani.

Monumentul Eroului Necunoscut s-a realizat cu sprijin din partea cetăţenilor şi al unor societăţi comerciale din Satu Mare, cu aportul deosebit al:

-Finanţator: ASOCIAŢIA CIVICĂ TEMPORA Satu Mare, reprezentată de colonel (r) Voicu ŞICHET.

-Cofinanţator: Consiliul Judeţean Satu Mare, reprezentat prin preşedinte PATAKI Csaba.

-Arhitect: S.C. NIRVANA STUDIO S.R.L Satu Mare, reprezentată prin arh. Mircea CORODAN.

-Sculptori: Mihai ECOBICI, Bucureşti şi Ovidiu PROTOPOPESCU, Gherla.

-Realizator statuie: S.C.NE&RO INVEST S.R.L. Gherla, reprezentată prin sculptor Romeo PROTOPOPESCU.

-Constructor: S.C. RHC RAL CRIS S.R.L Satu Mare, reprezentată prin Ioan HOTEA.

-Colaborator: Muzeul Judeţean Satu Mare, reprezentat prin director dr. Daniela BĂLU.

În final actorii Teatrului de Nord Satu Mare, Sorin Oros și Carol Erdoș au recitat poeziile Nu plănge maică Românie (găsită în ranița unui soldat necunoscut mort în toamna anului 1918) și Alba Iulia, scrisă de Petre Dulfu.

Corala Arhanghelii a susținut un mic concert de cântece patriotice.

În anul în care sărbătorim Centenarul Marii Uniri, la dezvelirea Monumentului Eroului Necunoscut, pentru omagierea celor care au trudit pentru refacerea sa, cu pioșenie să rememorăm cuvintele rostite la 1 Decembrie 1922:

Ne plecăm deci cu smerenie frunţile, în această zi senină, pentru slăvirea memoriei celor morţi pe întinsul câmpiilor de luptă, slăvim şi pe cei vii, care ridicându-se deasupra vulcanului de patimi, zidesc temple pentru înălţarea trecutului glorios!

Fie ca acest „Soldat român” să rămână de-a pururi pe locul hărăzit de înaintaşi la 1 Decembrie 1922 şi să vegheze asupra fruntariilor ţării până la sfârşitul veacurilor!  

VEȘNICĂ RECUNOȘTINȚĂ EROILOR NEAMULUI !!!