historia ro Historia Special, nr  3, Iunie 2013 jpeg

Historia Special, nr. 3, Iunie 2013

Fără să intrăm în dilema la modă,cât ne „tragem” din daci şi cât din romani,motivul pentru care ne-am oprit,în „Historia Special”,asupra acestui subiect este unul dublu:aniversarea a 1900 de ani de la inaugurarea Columnei în Forul lui Traian şi căderea într-un con de umbră a împăratului,considerat de Dimitrie Onciul drept model de măreţie şi putere,demn de urmat de tânăra monarhie românească şi de Carol I. Astăzi, împăratul Traian şi romanii săi au devenit în peisajul mediatic românesc şi în cel pseudo-istoric un fel de ceilalţi strămoşi,cu mult mai puţin importanţi decât geto-dacii.