image

Un secol de fascism european: traume vechi, fantasme recente

Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului (I.N.S.T.) al Academiei Române organizează conferința științifică „Un secol de fascism european: traume vechi, fantasme recente”. Evenimentul va avea loc joi, 16 martie 2023, începând cu ora 9.30, în Amfiteatrul „Ion Heliade Rădulescu” al Bibliotecii Academiei Române din Calea Victoriei nr.125, București.

Conferința este organizată prin intermediul Centrului de Studiu al Ideologiilor Totalitare „Hannah Arendt”, structură fără personalitatea juridică nou creată în cadrul I.N.S.T., care oferă cadrul de analiză a curentelor politice totalitare, precum fascismul și comunismul. În cadrul noului centru de cercetare activează atât istoricii din cadrul I.N.S.T., însă se pot asocia și specialiști ai fenomenului totalitar din țară și străinătate.

După încheierea Marelui Război Europa a fost zguduită de apariția unei noi ideologii radicale, fascismul, care promitea revitalizarea societăților ce purtau încă trauma conflictului. După Italia, fascismul a devenit pas cu pas o mișcare paneuropeană, iar nazismul a generat al Doilea Război Mondial. Ideile fascismului interbelic nu au dispărut, ci ele au rămas sub formă subversivă și în perioada Războiului Rece, fiind revitalizate în ultimele decenii. România a fost parte a acestui fenomen european, prin principala forță politică a extremei drepte, Mișcarea Legionară.

În deschiderea conferinței Prof. Constantin Iordachi va susține o prelegere cu titlul Legiunea „Arhanghelul Mihail”, o organizație fascistă sau de extrema dreaptă? Noi perspective teoretice și comparative. Constantin Iordachi este profesor la Universitatea Central Europeană, președinte al Asociației Internaționale pentru Studii Comparative ale Fascismului (http://www.comfas.org/). De asemenea, Prof. Iordachi a publicat recent volumul The Fascist Faith of the Legion „Archangel Michael” in Romania, 1927–1941. Martyrdom and National Purification, la editura Routledge.

În cadrul conferinței, conform programului atașat, reputați istorici vor prezenta comunicări dedicate analizei extremei drepte din România interbelică, guvernării național-legionare (1940-1941), instrumentării problemei legionare de către Partidul Comunist Român, fenomenului neo-fascismului european ș.a.

Accesul la eveniment este liber.

image