Se lansează volumul «Lumea rurală în provinciile Moesia Inferior şi Thracia (secolele I–III p  Chr )» jpeg

Se lansează volumul «Lumea rurală în provinciile Moesia Inferior şi Thracia (secolele I–III p. Chr.)»

📁 Carte
Autor: Florentina Ţone
🗓️ 28 noiembrie 2011

Muzeul Naţional de Istorie a României anunţă lansarea volumului monografic Lumea rurală în provinciile Moesia Inferior şi Thracia (secolele I–III p. Chr.), autor Adela Bâltâc. Evenimentul va avea loc miercuri 30 noiembrie 2011, orele 11, la sediul muzeului, sala Lapidarium. Volumul va fi prezentat de către dr. Lucia Marinescu, prof. univ. Alexandru Suceveanu, prof. univ. Alexandru Barnea şi dr. Crişan Muşeţeanu.

Seria „Monografii” a Muzeului Naţional de Istorie a României este dedicată, în principal, publicării tezelor de doctorat ale cercetătorilor şi muzeografilor din cadrul instituţiei, astfel fiind diseminate o serie de rezultate majore ale cercetărilor teoretice de profil în domeniul istoriei şi arheologiei.

Cel de-al şaselea volum al acestei serii, intitulat Lumea rurală în provinciile Moesia Inferior şi Thracia (secolele I–III p. Chr.), este rodul unui munci de peste 15 ani al unei tinere cercetătoare, acest demers înscriindu-se în tematica stagiului său doctoral. Lucrarea, prima din peisajul istoriografiei româneşti de profil, are ca subiect mediul rural a două provincii învecinate, dar totuşi profund diferite deşi ele aparţin aceluiaşi spaţiu anterior cuceririi romane. Subiectul este abordat exhaustiv din mai multe perspective, fiind studiate, analizate şi sintetizate atât bogatele surse epigrafice, dar mai ales cele arheologice, fiind prima lucrare care dedică un catalog epigrafelor care mărturisesc despre lumea rurală din provinciile Moesia Inferior şi Thracia, dar, în egală măsură, reuneşte şi descoperirile arheologice din acest mediu. Volumul, care cuprinde 526 de pagini, 14 planşe şi 4 hărţi, este structurat în trei capitole ce prezintă cadrul istorico-geografic al ariei studiate şi analizează din toate punctele de vedere (social, economic şi religios) structurile rurale întâlnite în cele două provincii.

Lucrarea se adresează tuturor specialiştilor interesaţi de istoria zonei balcanice în epoca Principatului, totodată cataloagele şi tabelele anexă constituind un real şi important instrument de lucru, aici regăsindu-se informaţii dintre cele mai utile, cum ar fi structura populaţiei, funcţii, demnităţi şi divinităţi adorate în mediul rural, precum şi detalii legate de tipologia şi aspecte ale vieţii cotidiene din lumea rurală.

Prin această nouă apariţie editorială Muzeul Naţional de Istorie a României dovedeşte încă o dată faptul că activitatea de cercetare de profil este una de primă importanţă în raport cu profilul şi misiunea sa instituţională.