Monarhia în România, o evaluare: politică, memorie şi patrimoniu jpeg

Monarhia în România, o evaluare: politică, memorie şi patrimoniu

📁 Carte
🗓️ 24 ianuarie 2013

 Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi vă invită vineri, 25 ianuarie 2013, ora 17:00, la Librăria “Orest Tafrali” (Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, corp A) la lansarea celui mai recentvolum dinColecţia Historica. Este vorba despre Monarhia în România, o evaluare:politică, memorie şi patrimoniu, proiect coordonat de Liviu Brătescu şi Ştefania Ciubotaru.

La eveniment vor participa:prof.univ.dr. Adrian Cioroianu, decanul Facultăţii de Istorie al Universităţii din Bucureşti, prof.univ.dr. Andrei Hoişie, directorul Editurii Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi conf.univ.dr.Bogdan-Petru Maleon.

În volumul Monarhia în România, o evaluare:politică, memorie şi patrimoniu figurează unii dintre merituoşii muzeografi şi cercetători ce activează la muzee şi institute de cercetare şi care şi-au canalizat energia spre lămurirea unor aspecte mai puţin abordate de autorii perioadelor anterioare. Lor li s-au alăturat, din afinităţi elective, câteva cadre universitare şi cercetători din institute de istorie ale Academiei Române. Distanţarea de epoca despre care se vorbeşte permite autorilor o viziune de ansamblu asupra personajelor şi fenomenelor. Preponderente sunt studiile de istorie a mentalităţilor şi cele de iconologie. Se relevă, cu pregnanţă, un interes pentru stilul vieţii cotidiene la Curtea României şi spre bogata iconografie regală, încă insuficient valorificată. Problemele de politică şi de diplomaţie întregesc imaginea unei Românii ce, sub sceptrul celor patru regi, a evoluat, pe picior de egalitate, cu restul ţărilor europene ce aveau monarhii vechi de multe sute de ani.

Partener:Sedcom Libris Iaşi-Librăria "OrestTafrali".