Lansarea celui de al doilea volum al Istoriei comunismului din Romania la Muzeul National al Taranului Roman jpeg

Lansarea celui de-al doilea volum al Istoriei comunismului din Romania la Muzeul National al Taranului Roman

📁 Carte
🗓️ 11 octombrie 2012

La eveniment, vor lua cuvântul:Traian Băsescu – Preşedintele României, Mihnea Berindei, Dorin Dobrincu şi Armand Goşu.

Amfitrion:Virgil Ştefan Niţulescu

. Volumul II a apărut cu sprijinul Fundaţiei

, Biroul din România, şi al

.

„Al doilea volum al anexelor Raportului final al Comisiei Prezidenţiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România acoperă începutul perioadei în care Nicolae Ceauşescu s-a aflat la conducerea ţării. Cele 102 documente din intervalul martie 1965 – decembrie 1971 sînt, în marea lor majoritate, inedite. Am urmărit temele principale ale Raportului final, pentru a le ilustra cu exemple concrete şi a aduce un plus de informaţie. Astfel, cercetătorii sau persoanele interesate de aceste subiecte vor fi în măsură să facă un pas suplimentar în înţelegerea lor.

Volumul este centrat pe modul în care s-a realizat transferul puterii către noul prim-secretar, devenit de la Congresul al IX-lea secretar general;consolidarea acesteia prin cumul de funcţii şi de atribuţii şi marginalizarea eventualilor competitori, lichidarea moştenirii lui Gheorghiu-Dej şi, în cele din urmă, condamnarea perioadei precedente;instaurarea cultului personalităţii. O altă temă analizată este relaţia conducerii partidului şi a lui N. Ceauşescu personal cu organele de poliţie politică, Securitatea şi Miliţia, care se va încheia cu subordonarea acestora direct secretarului general.

Multe dintre documentele prezentate permit stabilirea limitelor a ceea ce a fost definit drept liberalizarea regimului din anii 1960. În paralel cu reideologizarea treptată a sistemului – vizibilă în raporturile cu cultele, cultura, tineretul etc. – se înregistrează o consolidare a poziţiei partidului în toate domeniile, reactivarea şi întărirea rolului nomenclaturii şi activiştilor. Documentele demonstrează tendinţele de restalinizare a sistemului, evident anterioare vizitei în China şi Coreea de Nord din 1971, considerată în istoriografie ca fiind evenimentul declanşator – e suficient să amintim politica demografică, iniţiată din 1966.

Anul 1968 apare ca un moment-cheie nu numai în ceea ce priveşte raporturile româno-sovietice. Ceauşescu profită de poziţiile obţinute printr-o legitimare pe plan intern şi recunoaşterea pe plan extern pentru impunerea unei viziuni personale asupra politicii pe care vrea să o pună în aplicare. Din 1968 apar clar germenii sistemului pe care îl va dezvolta în deceniile următoare.” (Editorii)

este cercetător la Institut des Sciences Sociales du Politique, CNRS. La Editura Polirom a mai publicat

. Vol. I:1979-1985 (în colab., 2010).

este cercetător la Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” din Iaşi. La Editura Polirom a editat

(în colab., 2005) şi

(2008).

este conferenţiar al Facultăţii de Ştiinţe Politice, Universitatea din Bucureşti.