Editarea unui volum despre viaţa şi activitatea preşedintelui Nicolae Ceaușescu în S U A  jpeg

Editarea unui volum despre viaţa şi activitatea preşedintelui Nicolae Ceaușescu în S.U.A.

📁 Comunismul in România
🗓️ 2 octombrie 2018

Documentele aveau în vedere editarea unui volum selectiv în SUA cu cele mai importante lucrări ale președintelui N. Ceaușescu.  

 Editarea unui volum cu lucrările președintelui Nicolae Ceaușescu , ridica întrebări precum: ce întindere urma să aibă lucrarea în intenția editoriului și diferitele date tehnice cu privire la numărul paginilor, formatul cărții, ilustrații, calitatea hârtiei pentru a se deduce costul tipăririi, cum trebuia să se redacteze introducerea volumului și a unor materiale publicitare în Statele Unite ale Americii și cine va dori să suporte plata transportului, ce se înțelegea prin difuzarea și promovarea volumului respectiv și rostul contribuției de 12.500 $ și cum trebuia să fie efectuată această plată, ori prin vânzarea cărților ori prin avans. Se preciza totodată că cea mai mare sumă plătită de guvernul român a fost în valoare de 4000$ prin invitarea editorilor pe cheltuiala părții românești pentru documentare.

 Din convorbirea pe care a avut-o Gheorghe Crișan cu Denis Cooper, președintele Companiei „International Library Inc.” , au reieșit câteva condiții ale publicării respectivei cărți. Cartea urma să aibă 400 de pagini, să aibă un format 13,9 x 21,6 cm. Grosimea cărții cât și formatul corespundeau cel mai bine cererilor cititorilor cărora li se adresează editarea volumului. Se putea tipări și într-un format mai mare, dar putea să fie achiziționat mai mult de către instituții bibliotecare și mai puțin de persoane particulare. Cartea urma să se tipărească în 6500 de exemplare, dintre care 1500 de exemplare cu copertă subțire și broșate, iar 5000 cartonate. Fiecare avea supracopertă, cu fotografia președintelui pe un fond tricolor.

Cartea urma să fie împărțită pe capitole și subcapitole, pe probleme. Iar fiecare capitol urma să aibă o notă introductivă, aceasta fiind însoțită și de 1-5 fotografii capitolului respectiv. Notele urmau să fie scrise de partea română. În privința calității hârtiei, aceasta trebuia să fie superioară (hârtie de 60 de libre), opacă și de culoare puțin gălbuie, că marca eleganța în acest fel. Prefața cărții urma să fie scrisă de o personalitate americană, specialistă în domeniul istoriei sau științelor politice aleasă de companie, dar cu acordul României. Cartea putea să conțină și un episod care putea fi descris și de către un străin, eventual de către un profesor la o catedră de studii românești din Europa.

 Materialele publicitare erau scrise de către companie și erau tipărite împreună cu volumul respectiv. În privința transportului, acesta era asigurat de guvernul român, iar prin „promovare” se înțelegea de fapt activitatea de popularizare a cărții respective, un program de operațiuni care să faciliteze apariția pe piață și vânzarea în cele mai bune condiții.

 Suma în valoare de 12. 500 $ cu care venea partea română era destinată muncii de popularizare și de reclamă a volumului. Compania trebuia să plătească din această sumă, o firmă specializată în tipărirea automată a reclamelor și distribuirii lor pe oficii poștale. Aceste cheltuieli nu puteau fi suportate de guvernul american, pentru că acesta se ocupa deja de traducerea, editarea și corectarea textului.

 Această inițiativa s-ar fi făcut, precum spunea și președintele companiei Denis Copper, pentru a facilita popularizarea României pe pământul american și nu pentru a se obține profituri. Și era sigur și de faptul că banii investiți, erau și recuperați.

 Ca urmare a sugestiilor făcute de Biblioteca Română din New York, editura Twayne care a publicat în decursul anilor, în limba engleză, câteva opere din literatura română, este dispusă să editeze un volum despre viața și activitatea tovarășului N. Ceaușescu , cu referire atentă la politica externă și față de America. Cartea urma să apară în colecția „Conducători și oameni de stat ai lumii”.

 În privința autorului, a fost găsit dr. Joseph S. Drew, specialist în științe sociale și politice, profesor la Colegiul Pomona din statul New Jersey care s-a oferit să scrie lucrarea în următoarele câteva luni. Se menționa faptul că până la ora aceea în Statele Unite ale Americii, nu a fost publicat nici măcar un singur volum consacrat activității președintelui Nicolae Ceaușescu și dedicat politcii externe și interne a statului român. „După aprecierile Bibliotecii, volumul propus ar avea un considerabil ecou propagandistic.” Un exemplar din respectivul volum ar fi ajuns la circa 7-9 $. Cu această ocazie, se trimitea o telegramă prin care profesorul Joseph Drew să fie invitat în România cu o bursă și în paralel să scrie și lucrarea.

Lepcaliuc (Popescu) Anamaria

Bibliografie:

Ministerul Afacerilor Externe, Problema 217, 1975.

dosar jpg jpeg
din dosar jpg jpeg