Vizita Mareșalului Joseph Joffre la București jpeg

Vizita Mareșalului Joseph Joffre la București

📁 Istorie contemporană
Autor: Andreea Mâniceanu

Vizita oficială a Mareșalului francez Joseph Jacques Césaire Joffre la București a avut loc în perioada 18-23 august 1920, cu ocazia înmânării „Medaliei Militare a Republicii Franceze” Regelui Ferdinand, ca semn de prețuire pentru eforturile țării în timpul Primului Război Mondial, scrie Casa Filipescu Cesianu, pe pagina de Facebook a muzeului.

Dincolo de cariera militară însemnată, Mareșalul Joffre a rămas în istorie datorită priceperii de a stopa ofensiva germană în bătălia de pe Marna, în 1914, la începutul războiului. Iubit deopotrivă de francezi și de români, „Papa Joffre”, cum i se spunea adesea, a fost primit cu mult entuziasm.  Cu prilejul acestui eveniment, Nicolae Iorga nota:

„Marele soldat la căpătâiul căruia stă toată Franța a fost, oricâte merite s-ar recunoaște însușirilor de strateg ale lui Foch, Mareșalul Joffre, câștigătorul războiului. (...) Când l-am văzut la București, gras, greoi, cu bunii lui ochi de burghez modest și mulțămit, ne-am întrebat poate de ce în figura lui nu e nimic din tragicele străfulgerări pe care le-am așteptat. Dar acest Catalan tăcut și sfios a avut marele merit de a nu dispera, de a sta pe loc, de a se înfige, de a aștepta biruința pe care n-a putut-o smulge. De a aștepta cu siguranță că ea trebuie să vie. Și cu credință se câștigă toate războaiele pe lume. Iar a lui a fost simplă și tare”. 

Mareșalul Joffre a ajuns în Capitală pe 18 august 1920. În dimineața zilei, la sosirea trenului, a fost întâmpinat de ministrul Franței, precum și de miniștrii români Take Ionescu și Constantin Argetoianu, cărora li s-a alăturat generalul Ioan Rășcanu, împreună cu președintele Comisiei Interimare a Capitalei, directorul general al Siguranței Statului și prefectul Poliției Capitalei.

La coborârea Mareșalului din tren, „o companie de onoare cu muzică și drapel a dat onorurile”, apoi s-au făcut prezentările, urmând ca oaspetele, însoțit de un adjutant regal, să pornească cu automobilul spre Palatul Regal, unde avea să fie găzduit. 


Joseph Joffre jpg jpeg

În aceeași zi la amiază, în Sala Tronului a Palatului Regal, într-o fastuoasă ceremonie, Mareșalul Joffre i-a acordat Regelui Ferdinand „Medalia Militară a Republicii Franceze”. Ceremonia s-a desfășurat în prezența Principelui Nicolae, ministrului francez, miniștrilor de război, șefului marelui Stat-Major, generalilor Rășcanu și Cristescu, precum și cu participarea unui număr mare de comandanți de regiment și ofițeri decorați cu Ordinul Militar de război „Mihai Vitezul”.  Mareșalul Joffre i s-a adresat Regelui Ferdinand:

„Am avut onoarea să fiu însărcinat de guvernul Republiciii Franceze să aduc Majestății Voastre Medalia Militară. Această Cruce a vitejilor pe care Franța nu o pune pe piepturile simplilor soldați și numai pe acelea ale generalilor cari au comandat înaintea inamicului, va fi pentru Majestatea Voastră simbolul înaltei considerațiuni ce națiunea franceză poartă Regelui-soldat care a condus armatele române la victorie. Odată cu această distincțiune aduc și urările Franței și expresiunea dragostei sale credincioase pentru persoana Majestății Voastre, a Majestății Sale Regina și pentru nobila și glorioasa armată română”.

Apoi, apropiindu-se de Rege, i-a prins pe tunică Medalia, după care, conform obiceiului, s-au îmbrățișat.  La rândul său, Regele a mulțumit cu recunoștință:

„Cu o adâncă emoțiune primesc din mâinile d-voastră, D-le Mareșal, înalta distincțiune militară pe care Guvernul francez a binevoit a mi-o oferi. Decorându-mă cu Medalia Militară care împodobește pieptul celor mai viteji soldați și ale comandanților de căpetenie, Franța a decorat întreaga mea Armată. Aceasta este o legătură și mai trainică care va consacra pe veci frăția de arme dintre cei ce au luptat pentru aceași cauză mare și sfântă. Legăturile acestei confraternități s-au strâns în mod indisolubil pe câmpurile noastre de luptă, a căror țărână sfântă acoperă mulți scumpi camarazi francezi căzuți pentru gloria comună, alături de frații lor de arme români. Vă rog, D-le Mareșal, să fiți interpretul sentimentelor mele de sinceră și adâncă recunoștință, pentru această nouă și prețioasă dovadă de simpatie, ce-mi este dată de căte guvernul Republicii Franceze”. 

A doua zi, a avut loc un prânz de gală în onoarea Mareșalului, iar seara a fost marcată de un alt moment important, găzduit de Palatul Artelor din Parcul Carol. Aici Mareșalul Joffre a oferit Bucureștiului „Crucea de Război Franceză”, ca răsplată a faptului că „și-a păstrat cu mândrie credința la triumful final al dreptelor sale revendicări și al cauzei libertății lumii apărată de aliați”.  

Ospitalitatea de care Mareșalul Joffre s-a bucurat în timpul șederii sale în Capitală reiese și din inițiativa Casei Capșa de a crea o prăjitură special pentru acesta, prăjitura „Joffre”, rămasă cunoscută până astăzi. De asemenea, strada 11 Iunie de astăzi a fost numită la vremea aceea „Piața Mareșalului Joffre”. 

Bibliografie: 

„Monitorul Oficial”, 22 august 1922; 
Nicolae Iorga, „Oameni cari au fost”, Volumul III, Fundația pentru Literatură și Artă Regele „Carol II”, București, 1936.