Povestea unui prespapiér    Un mic simbol al Marii Uniri  jpeg

Povestea unui prespapiér... Un mic simbol al Marii Uniri

Primele asociații profesionale ale inginerilor apar în Regat în cea de a doua jumătate a secolului al XIX-lea, atunci când s-au înființat "Societatea de Ingineri și Arhitecți" (1876) apoi “Societatea Politehnica” (1881), aceasta din urmă constituită cu ocazia inaugurării căii ferate Buzău-Mărășești. Ulterior, s-a înființat la Iași - în anul Marii Uniri – “Asociațiunea Generală a Inginerilor din România” (AGIR) la care a aderat și asociația profesională omoloagă, din Transilvania, în 1919. 

După Marea Adunare de la 1 Decembrie 1918 în care toți frații au hotărât să se unească într-o singură Țară, se simțea nevoia unificării legislației, experienței tehnice precum și cunoașterii reciproce - chiar personale - între inginerii din provinciile istorice alipite Regatului.

Fotografiile atașate prezintă un mic prespapiér de cupru - sub forma unei nicovale, ca simbol al industrializării - ce aduce aminte prin marcaj de “PRIMA ÎNTÂLNIRE A INGINERILOR ROMÂNIEI MARI”. Respectivul obiect a fost oferit în septembrie 1919 inginerilor din Regat care au participat la prima lor excursie tehnică organizată în Transilvania și Banat, practic o formă incipientă de schimb de experiență. După consultarea Buletinului Asociațiunei Inginerilor din România (AGIR) din perioada respectivă (Nr.1/Anul 1/1919), am constatat că a avut loc – prilejuit de această excursie - și un alt eveniment foarte important pentru comunitatea noastră tehnică, ce ar trebui aniversat.

Pressepapier 1919 01 jpg jpeg

Așadar, în toamna anului 1919, a fost organizată de către Asociațiunea Generală a Inginerilor din România o excursie de informare tehnică la care au luat parte 105 ingineri - conduși de Gheorghe Balș și Elie Radu - care au plecat în seara zilei de sâmbătă 20 septembrie din București (Gara de Nord). Traseul “escursiunii” a urmărit vizitarea unor capacități industriale aparținând Transilvaniei și “Bănatului”, desigur foarte interesante inclusiv prin faptul ca unele nu se regăseau și în Regat, iar altele erau conceptual rezultatul școlii austro-ungare, diferită de influența tehnologică resimțită în Regat.

După o călătorie de ~400Km care a durat mai bine de 15 (!) ore, delegația de ingineri a ajuns la Sibiu unde a fost întâmpinată de omologii lor de la Reuniunea Tehnicilor din Ardeal în frunte cu Președintele Ion Negruțiu, o asociație profesională de curând înființată (1914). După prânz, începând cu ora 16, în localul Asociației pentru Cultură și Literatură Română (Actualul Palat ASTRA) a avut loc ședința festivă – comună - a Reuniunii Tehnicilor și AGIR în care Președintele Negruțiu a cerut admiterea asociației sale “pe de a întregul” în Asociațiunea Generală a Inginerilor din România (AGIR), solicitare acceptată cu bucurie de către toți participanții.

 “Să dea Dumnezeu ca roadele acestei uniri să dea rezultate bune și sa ne întărim cât mai mult pentru înflorirea economică a României Mari” a transmis în încheierea discursului său Președintele Ion Negruțiu iar din partea “Consiliului Diriginte” Remus Boilă a spus “Bine ați venit la noi! Pronia cerească ne-a ajutat ca după o mie de ani frații să se întâlnească, realizându-se astfel visul secular. Ni se impune deci nouă oamenilor calculelor reci să muncim cu toată râvna, căci datori suntem pentru viitorul acestui neam”.

Plenul noului AGIR a votat pentru transmiterea următoarei telegrame MS Regelui Ferdinand: “Ingineri români atât din vechiul Regat cât și acei din ținuturile eliberate, întruniți pentru prima dată în Sibiu, pentru a sărbători unirea organizațiilor lor, îndreaptă gândul lor către M.V. făuritorul României Mari și depun la picioarele tronului sentimentele lor de devotament”.

Delegația a vizitat Muzeul Etnografic, Catedrala Greco-Catolică precum și împrejurimile împădurite ale orașului. Seara au plecat către Alba Iulia unde în ziua următoare a fost vizitată cetatea, apoi în Simeria unde au fost primiți la atelierul de reparație a vagoanelor, la cuptoarele oțelăriei precum și la “Castelul Corvineștilor din Hunedioara”. Marți 23 septembrie oaspeții au plecat pe o cale ferată îngustă spre o turnătorie de fontă, au vizitat minele de fier de la Ghelari, uzina electrică iar seara au continuat călătoria către Arad unde au ajuns în dimineața zilei de 24 (miercuri). Acolo delegația a vizitat “fabrica de vagoane și locomotive, de automobile și aeroplane”, uzina de alimentare cu apă a orașului iar după prânz au plecat spre “Temișoara” unde programul asigurat de organizatori a fost deosebit de intens. Cei peste 100 de ingineri s-au împărțit în 6 grupe, acestea vizitând separat o serie de obiective tehnologice printre care fabrica de gaz, “stabilimentul de pompare”, uzina electrică, moara, fabrica de lanțuri, de pălării, de zaharicale, de chibrituri, de bere, de tricotaje precum și țesătoria. Seara a avut loc plecarea către Resița unde au ajuns joi 25 septembrie dimineața și au vizitat uzinele metalurgice “în tot complexul lor”. După prânz a fost vizitată “fabrica de destilaria lemnului”, de cărămida refractară precum și uzina hidroelectrică.

Vineri la ora 11 delegația a plecat spre “Lugoș”, în drum vizitând Băile Buziaș iar către seară fabrica de cărămidă și de țiglă. Noaptea și-au continuat călătoria către Mehadia. Sâmbăta au fost vizitate instalațiile de la Băile Herculane iar seara au plecat la Orșova unde duminică au făcut o excursie cu remorcherul Traian pe Dunăre - în amonte - până la Cazane. La întoarcere grupul de ingineri s-a oprit pe pitoreasca insulă Ada-Kaleh, în prezent scufundată urmare a construirii Hidrocentralei de la Porțile de Fier I (1970). Luni 29 septembrie delegația a plecat din gara Turnu Severin către București, unde a ajuns după o călătorie de aproximativ 14 ore.

Pressepapier 1919 02 jpg jpeg

Duminică, în 21 septembrie 1919, în Palatul ASTRA din Sibiu a avut loc unificarea asociațiilor profesionale inginerești din România Mare, de la care sărbătorim 100 de ani iar micul prespapiér este martorul tăcut al acelor vremuri de însuflețire patriotică ...