O versiune multimedia a «Cinei cea de taină», prezentată la New York jpeg

O versiune multimedia a «Cinei cea de taină», prezentată la New York

📁 Istoria Religiilor
Autor: Redacția, Redacția, Redacția, Redacția

Oversiunemultimedia a "Cineiceadetaină" aluiLeonardodaVinci, realizatădecineastulbritanicPeter Greenaway, vafiprezentatăla New Yorkîndecembrie, auanunţatreprezentanţiisăliideexpoziţieArsenal, unadintrecelemaiimportantedinoraşulamerican, informeazăAFP.

Experienţareprezintă"omanipularealuminii, sunetuluişiiluzieiteatrale", carecreează"unmediudinamicşipermiteca operaluiDaVincisăfievăzutădin diverse perspective", potrivitcomunicatuluiemisde Arsenal, ofostăarmurăriesituatăînnord-estulcartieruluiManhattan.

Expoziţiainclude oreplicăexactăapicturiimuralerealizateînsecolulal XV-leapeunzidalmănăstiriiSanta MariaDelleGrazie din Milano, consideratăunadintreoperelemajorealeOccidentului.

Originalulare oînălţimede 4, 6metrişiolungimede 8, 8metri, caşiversiunearealizatăde Greenaway, carevafiprezentatăpubliculuiînperioada3decembrie-11ianuarie.

Vizitatoriivorputea, maiîntâi, săvizioneze, timpde 40 de minute, oanimaţiesonorădesprepicturarenascentistă.Eivortreceapoiîntr-osalăcarerecreeazămănăstireamilaneză, pentruaadmiracopia"Cinei", şivorputeavedea, deasemenea, un performance multimediarealizatde Peter Greenaway, inspiratde "Nuntadin Cana" de Paul Veronese.

"Peter Greenaway conducevizitatorulprincoregrafiicaredestructureazăşireconstruiescoperaluiLeonardoîntr-oincredibilăfanteziemultimedia", adeclaratRebecca Robertson, preşedinteal Arsenal.

Greenaway arealizatexperimentesimilarecu "Ronduldenoapte" alluiRembrandt, în2006, la Amsterdam, cu "Cinaceadetaină" aluiLeonardodaVinci, în2008, la Milano, şicu "Nocesde Cana", laBienalade laVeneţiadin 2009.

PicturaesteoartăomniprezentăînoperacinematograficăaluiPeter Greenaway, celebrupentrufilmeprecum"Burtaarhitectului/ The Belly of an Architect" (1987), "Bucătarul, hoţul, soţiahoţuluişiamantulei/ The Cook, the Thief, His Wife and Her Lover" (1989)şi"Carteadecăpătâi/ The Pillow Book" (1996).