O temnițǎ ȋngrozitoare pentru romȃni   căsnicia și bolile venerice jpeg

O temnițǎ ȋngrozitoare pentru romȃni - căsnicia și bolile venerice

Lupta politicǎ se desfǎșoarǎ pe toate fronturile și prin toate mijloacele, scopul suprem și unic fiind acapararea puterii. Respectarea promisiilor electorale și formarea unor caractere de valoare sunt simple detalii. Romȃnia a fost frǎmȃntatǎ electoral printr-un referendum despre familia tradiționalǎ și dezbaterile au fost ample. Au existat douǎ tabere, foarte mulți fiind adepții respectǎrii celulei de bazǎ a societǎții, familia clasicǎ format prin cǎsǎtoria unui bǎrbat cu o femeie.  

Se pune totuși ȋntrebarea dacǎ romȃnul obișnuit, cetǎțeanul romȃn, a iubit aceastǎ formǎ de viațǎ socialǎ sau a fost forțat de cǎtre rude și tradiție sǎ trǎiascǎ ȋn chingile strȃmte ale gospodǎriei. Statisticile interbelice erau foarte detaliate și aduc la luminǎ date interesante despre cum gȃndesc și se comportǎ romȃnii. Sifilisul rǎmȃne cel mai bun indicator al faptului cǎ masculul din spațiul carpatin numai la soție și copii nu se gȃndea. Dacǎ ȋn 1931 erau ȋnregistrați 163.347 bolnavi la nivelul Romȃniei Mari, anul 1934 aducea un record de 220.845 de pacienți.Foarte mulți “pǎcǎtoși” nu se prezentau la medic de rușine, ajungeau ȋn fazǎ terțiarǎ, adicǎ niște legume, dar mai contaminau ceva femei pȃnǎ la moarte. Mentalitatea epocii, nu cu mult diferitǎ de cea contemporanǎ, era cǎ nu ești bǎrbat dacǎ nu ai mai multe mȃndruțe, ceea ce povestește și cȃntecul popular ȋntr-o formǎ plǎcutǎ auzului. Ibovnicul era și el apreciat de cǎtre femei și nici preoții nu uitau cǎ sunt oameni. Cei mai mulți se contaminau ȋn floarea vȃrstei, adicǎ ȋntre 15 și 45 de ani, dar peste 10% contactau teribila maladie cu transmisie sexualǎ și dupǎ cele 45 de primǎveri.

Mai existǎ ȋncǎ un indicator foarte convingǎtor ȋn favoarea tezei cǎ uniunile clasice erau ȋn cele mai multe cazuri forțate pentru a satisface interesele financiare sau simpatiile pǎrinților pentru un viitor membru al familiei. Copiii din flori erau la ordinea zilei și numai ȋn 1934 au venit pe lume 32.950 de bǎieți și 31.172 de fete. Culmea este cǎ aceste cazuri apǎreau fix ȋn tradiționala lume a satului romȃnesc, numai ȋn 1934 fiind 26.000 de bǎieței ȋn aceastǎ situație. Anul 1935 a adus o oarecare scǎdere a numǎrului de nelegitimi și cu pǎrinți necunoscuți, totalul fiind de 31.921 bǎieți și 30.242 fete. Fenomenul s-a manifestat pe fondul reducerii natalitǎții din țarǎ. Acestea sunt doar cazurile consemnate de cǎtre autoritǎți și niciodatǎ nu vor fi aflate toate tainele intime ale unui popor. 

Poate numǎrul celor nǎscuți fǎrǎ respectarea ȋn totalitate a legilor pare mic raportat la totalul de 18.052.896 suflete existente la data de 29 decembrie 1930, dar orașul Pitești avea numai 19.630 și populația Bacǎului urca pȃnǎ la 31.264. Romȃnii erau interesați mai mult de plǎcerile personale decȃt de familie ȋntr-o erǎ ȋn care se insista foarte mult pe onoarea femeilor și a bǎrbaților, pe respectarea religiei și a tradițiilor.