Momente importante din istoria Ungariei jpeg

Momente importante din istoria Ungariei

De la popor nomad la regat, de la bătălii împotriva mongolilor şi otomanilor la revoluţii, Ungaria are o istorie mai mare de 1.000 de ani. Maghiarii spun ca istoria le-a fost scrisă de către inamici. Într-adevăr, acesta poate fi rezultatul numeroaselor secole în care au fost conduşi de alte popoare. Nu este o istorie falsă, dar cu siguranţă ungurii simt că identitatea le-a fost alterată. Cu toate astea însă, evenimentele odată petrecute, rămân corecte, dar maleabile interpretării.

896:sub conducerea lui Arpad triburile maghiare s-au unit, stabilindu-se în Câmpia Panoniei. El este fondatorul dinastiei arpadiene, cea mai veche dinastie maghiară.

1000:Ştefan este încoronat rege, luând astfel fiinţă regatul maghiar. Evenimentul s-a desfăşurat la Esztergom, Ştefan primind o coroană de la Papa Silvestru al II-lea. După moarte, el a fost canonizat, fiind cunoscut azi ca Sfântul Ştefan.

1241-1242:are loc invazia mongolă. Ungaria a fost devastată de hoardele tătare şi mongole, conduse de Batu Han. Cea mai dureroasă înfrângere a avut loc pe câmpul de la Mohi. În urma evenimentelor, regele Bela al IV-lea a comandat construirea mai multor castele de piatră, fortificate, în cazul unei noi invazii mongole.

1301-1308:s-a încheiat domnia dinastiei arpadiene. Până la venirea lui Carol Robert de Anjou, în Regatul ungar s-a instaurat interregnul.

1342-1382:domnia lui Ludovic I al Ungariei. El anexează regatului Dalmaţia şi înfiinţează prima universitate maghiară, la Pecs.

1456:armata maghiară condusă de nobilul transilvănean Iancu de Hunedoara învinge Imperiul Otoman în Asediul Belgradului.

1458-1490:domnia regelui Matias. Ungaria a cunoscut o perioadă înfloritoare, intrând în rândul ţărilor occidentale.

1526:ungurii sunt înfrânţi de către Imperiul Otoman la Mohacs. Începe supramaţia otomanilor, care durează 150 de ani.

1541:Capitala Buda este cucerită, iar Ungaria este împărţită în trei:partea vestică rămâne sub conducerea Imperiului Habsburgic, zona centrală Transilvania rămâne pentru o perioadă principat independent, iar zona estică devine provicie otomană.

1687:maghiarii recuperează Buda. În scurt timp, împăratul habsburg Leopold I alungă turcii definitiv.

1703-1711:principele Transilvaniei, Francisc Rákóczi II, a condus o răscoală împotriva dominaţiei habsburgice. Ei au reuşit să învingă în câteva bătălii, dar cum ajutorul promis din partea Franţei nu a venit, au fost învinşi în cele din urmă.

1848:în Pesta a izbucnic revoluţia şi împăratul habsburgic a fost detronat. Un an mai târziu, cu ajutorul armatei ruseşti, revoluţia a fost înăbuşită.

1867:Ungaria devine parte autonomă în imperiu, devenind astfel Imperiul Austro-Ungar.

1873:din unirea oraşelor Pesta, Buda şi Obuda s-a format actuala capitală a Ungariei, Budapesta.

1918:Imperiul Austro-Ungar se destramă în urma Primului Război Mondial. Este proclamată Republica Ungaria.

1919:comuniştii preiau puterea, şi sub conducerea lui Bela Kun este proclamat Statul Sovietic Ungar.

1920:în urma Tratatului de la Trianon, Ungaria pierde două treimi din teritoriu.

1938:Ungaria recâştigă sudul Slovaciei şi nordul Transilvaniei

1939:Ungaria semnează Pactul AntiComintern, iniţiat de Germania nazistă şi Japonia imperialist împotriva Internaţionalei a III-a Comuniste.

1941:Ungaria intră în război alături de nemţi. În lupta cu Uniunea Sovietică o mare parte din armata maghiară a fost distrusă. Ungaria declară război Marii Britanii şi Statelor Unite.

1944:Evrei şi ţigani unguri sunt deportaţi în lagăre. Fasciştii preiau guvernarea.

1945:Armata Roşie eliberează Ungaria de sub dominaţia fasciştilor, rămânând la putere.

1947-1948:comuniştii îşi consolidează din ce în ce mai mult puterea.

1949:O nouă constituţie face din Ungaria o ţară a muncitorilor. Industria este naţionalizată, agricultura colectivizată, iar poliţia face abuz de putere.

1956:Revoluţia maghiară. Vine la putere un guvern care aduce noi reforme, condus de Nagy Imre. El anunţă ieşirea statului maghiar din Tratatul de la Varşovia. Revolta este înfrântă de sovietici, care îl aduc la conducere pe Janos Kadar, în timp ce Nagy se refugiază în ambasada Iugoslaviei.

1958:Nagy Imre este executat pentru înaltă trădare.

1960:începe creşterea nivelului de viaţă.

1988:Kadar este înlocuit de Karolz Grosz.

1989:în urma politicii de reforme perestroika, regimul comunist s-a prăbuşit în toate ţările Europei de Est.

1999:Ungaria intră în NATO.

2004:Ungaria devine stat membru al Uniunii Europene.

2006:evenimente violente umbresc aniversarea a 50 de ani de la revoluţia din 1956.

2011:Ungaria adoptă o nouă Constituţie