Minciuni şi fraze din manualele de istorie jpeg

Minciuni şi fraze din manualele de istorie

Evenimentele din decembrie 1989 au dus la căderea unui regim represiv şi tot trecutul trebuia rescris. Astfel, manualul pentru clasa a VIII-a a apărut în 1994 sub supravegherea unor reputaţi profesori universitari.

Printre alte teorii şi propoziţii aflăm că, după ce o comisie română a eşuat în medierea conflictului sovieto – chinez, a apărut planul Valev prin care URSS acţiona făţiş pentru dezmembrarea României. Nimeni nu şi-a pus întrebarea de ce Moscova, celebră prin secretomanie, trebuia să acţioneze făţiş. Cei patru autori n-au mers la textul tradus chiar de către români în 1964 să vadă ce a scris acuzatul Valev, transformat în vedetă peste noapte. Autorul sovietic de origine bulgară a scris clar că este raţional să fie rezolvate cu efortul comun al câtorva state problemele economice ale lagărului socialist. Complexele teritoriale de producţie urmau să fie dezvoltate şi în unele raioane ale câtorva ţări învecinate. S-a bătut aici monedă pe ideea de dezmembrare, dar, dacă citim textul mai departe, Valev laudă ideea construirii hidrocentralei Porţile de Fier I şi pe cea de la Izlaz cu Bulgaria. Nu uită să amintească lipsa podurilor de pe Dunăre şi importanţa construirii celui de la Giurgiu cu Bulgaria. Autorul aminteşte permanent de colaborarea dintre România, URSS şi Bulgaria pentru dezvoltarea economică axată pe fluviu. Delta Dunării şi gurile fluviului urmau să fie îngrijite pentru navigaţie şi agricultură prin colaborarea celor două părţi. Puternicul combinat de la Galaţi urma să primească cărbuni şi minereuri din Uniunea Sovietică, ceea ce s-a şi întâmplat. Oare ce rost ar fi avut să mai scrie de România dacă urma să fie dezmembrată? Un boicot economic al statelor comuniste de sub controlul Kremlinului ar fi fost devastator asupra economiei româneşti. Manualul unic din 1994 a continuat să răspândească minciunile pe care nici regimul comunist nu le mai repeta. Au fost inventaţi eroi ce s-ar fi opus planurilor odioase ale Moscovei şi generaţii de elevi au învăţat despre apărătorii ce au respins ideile profesorului sovietic de geografie economică. Reacţia vehement negativă a părţii române la planul Valev l-a anihilat . Autorii manualului unic ajungeau la concluzia că Gheorghe Gheorghiu-Dej lăsa ţării un început de autonomie în raporturile cu Moscova şi mai mult prestigiu pe plan internaţional . Textul nu era decât o abilă manevră de manipulare a tinerei generaţii în sensul unei apropieri de presupusele valori aduse de regimul comunist al celui ce a nenorocit milioane de cetăţeni români prin închisori şi lagăre de exterminare în numele unei ideologii utopice.