FOTOREPORTAJ 28 iunie 1940: Răpirea Basarabiei, a Bucovinei de Nord şi a Ţinutului Herţa jpeg

FOTOREPORTAJ 28 iunie 1940: Răpirea Basarabiei, a Bucovinei de Nord şi a Ţinutului Herţa

Afiş de propagandă, realizat în urma ocupării de către U.R.S.S., în iunie 1940, a Basarabiei, a Bucovinei de Nord şi a Ţinutului Herţa. În lucrarea O istorie sinceră a poporului român(Univers enciclopedic, Bucureşti, 1997), istoricul Florin Constantiniu detaliază traseul teritoriilor ocupate:„Nordul Bucovinei, ţinutul Herţa, părţile de nord şi de sud ale Basarabiei au fost incorporate RSS Ucrainene, iar restul Basarabiei a fost unit cu o parte a RSSA Moldoveneşti, din stânga Nistrului (cealaltă parte a fost şi ea integrată Ucrainei) şi au constituit RSS Moldovenească (2 august 1940). Basarabia era astfel dezmembrată, pierzându-şi unitatea teritorială”.

Book historia mai 70asasasaas jpg jpeg

Un an mai târziu, la 22 iunie 1941, mareşalul Ion Antonescu dădea de-acum binecunoscuta comandă, „Ostaşi, vă ordon:treceţi Prutul!”, cu scopul de a readuce „în trupul ţării glia străbună a Basarabilor şi codrii Voevodali ai Bucovinei”. Către finalul lunii iulie, Marele Cartier General român făcea cunoscut următorul mesaj:„lupta pentru dezrobirea brazdei româneşti de la răsărit s-a terminat. Din Carpaţi până la Mare suntem din nou stăpâni pe hotarele străbune”. Revenirea teritoriului dintre Prut şi Nistru la România nu va dura însă decât până în 1944. Convenţia de armistiţiu, semnată în noaptea de 12/13 septembrie 1944, prevedea, printre altele, recunoaşterea anexiunilor sovietice din 28 iunie 1940... Încă o dată, Basarabia trecea în componenţa Uniunii Sovietice.

Book historia mai 71 jpg jpeg