Pamfil Şeicaru

„Drama pasională din Capitală” sau ce scria presa quality din anii interbelici

Dintr-o perioadă de timp Istoria reține doar Evenimentele mari, cărora li s-a dat porecla de istorice, deoarece ele au efecte importante în viața social- politică și economică a vremii respective.

În paralel cu aceste Evenimente, consemnate în toate manualele, se desfășoară evenimentele mici, pe care le-aș vedea ca fiind ale Istoriei mărunte, Istoriei pe care istoricii n-o iau în seamă.

Acestei Istorii îi aparțin întîmplările de tip telenovelă, cele care fac și în anii interbelici tirajul gazetelor, chiar și tirajul gazetelor zise serioase. Iată de exemplu ce publică ziarul Curentul, ziarul marelui Pamfil Șeicaru (foto sus), pe prima pagină a numărului din 7 decembrie 1937:

„Drama pasională din Capitală

Un roman de dragoste terminat cu 6 focuri de revolver. Inginerul Gheorghe Urlăţianu omorît de fosta-i amantă Eliza Dornescu în sala de şedinţă a tribunalului Ilfov

Sîmbătă la orele 2 p.m., o sguduitoare dramă s-a petrecut în sala de şedinţe a secţiei a 5-a a tribunalului corecțional, la complectul 2, de sub preşedinţia d-lui judecător Balş, unde cu 5 focuri de revolver, inginerul Gheorghe Urlățianu a fost omorît de Elisa Dornescu, fosta-i concubină.

E vorba de unul din acele frecvente conflicte sentimentale, cari mocnesc ani de zile, pentru a isbucni dintr-o dată, fără putinţă de stăvilire.

O IDILĂ ACUM ZECE ANI

Sîntem în anul 1928 la Iaşi. La Academia de Belle Arte, se înscrie în acest an, pentru a urma cursurile de sculptură, d-ra Eliza Dornescu, născută în comuna Dorneşti-Roman.

Aci face cunoştinţă cu inginerul Gh. Urlățeanu, în urma căruia o puternică dragoste se leagă între dînşii.

Întrucît tînărul intrase în serviciul societăţii Skoda, o determină să renunțe la cursurile Academiei şi să-l însoțească la Bucureşti, sub promisiuni că o va lua în căsătorie.

La Bucureşti, anii se scurg voioşi, cei doi tineri trăind fericiți și petrecîndu-şi timpul în plimbări şi desfătări, situaţia inginerului promiţîndu-le orice.

În speranța unei căsătorii, Eliza Dornescu trăiește fericită, pînă în anul 1934, cînd între ea şi inginer intervin certuri dese.

Apartamentul închiriat de inginer pentru dînsa în palatul Lido este părăsit şi ea îşi închiriază acum o cameră în apartamentul 6 din aleea Dr. Boteanu No. 6, unde cei 300.000 lei, dați de inginer pentru a rupe orice legături, servesc pentru a fi dați cu împrumut la funcţionarii, cari-i ofereau garanții executorii în mod mai sigur.

De asemeni își găseşte un serviciu la o societate, ca achizitoare de reclame. Orice nădejde de revenire din partea aceluia, care-i promise că o va lua în căsătorie, la părăsirea facultăţii, spre a-l urma la Bucureşti, este spulberată, mai ales că în timpul din urmă, începuse a se face cunoscută prin restaurantele Capitalei.

Rugămințile sînt zadarnice, acela în care-şi pusese toată speranțele, o părăseşte în mod irevocabil.

PROCESUL

Văzînd că situaţia sa, este iremediabil pierdută. Elisa Dornescu cheamă în judecata tribunalului corecțional pe inginerul Gheorghe Urlăţeanu, cerînd 3 milioane lei daune, pe considerentul de «promisiune de căsătorie și seducţiune».

Acţiunea este repartizată în fața. secţiei a 5-a a tribunalului şi forma obiectul dosarului cu Nr. 1485-936.

La un prim termen se audiază martorii propuşi de inginer, urmînd ca la termenul de ieri, să fie audiați și martorii d-rei Dornescu.

D. judecător Balş, însoţit de grefierul Ionescu, își fac apariția în sala de şedinţă a complectului 2, fix la ora 1.

Se audiază martori în diferite procese pînă la orele 2, cînd vine la rînd dosarul 1485-936.

Reclamanta este însoțită de d. avocat Birnberg, iar inculpatul de d. avocat Fotea Papazol.

Părţile şi martorii răspund la apelul grefierului, în urma căreia se păşeşte la audierea primului martor propus de reclamantă: e martorul Manoliu, care depune însă lucru curios – defavorabilreclamantei.

D. av. Birnberg renunţă la dînsul.

Urmează celălalt martor, d-ra Ghetber Franța, dactilografă, care de asemeni, depune şi dînsa nefavorabil, reclamanta renunţînd și la această martoră, determină intervenţia d-lui avocat Fotea Papazol, din partea inculpatului, care declară că-și însuseşte depoziția martorei.

În această situație, d. avocat Birnberg, scoate din servietă o declarație a acestei martore, în care depusese anterior favorabil reclamantei; martora răspunde că a dat-o cînd era bolnavă.

ŞASE DETUNĂTURI DE ARMĂ

În acest moment d-ra Dornescu care pînă atunci stătuse rezemată de fereastra sălii de şedinţe dinspre biserica Domniţa Bălaşa, părăseşte brusc locul său, ţinînd ceva în mînă. Se apropie de inginerul Urlăţeanu şi descarcă într-o clipită 5 focuri de revolver, din care 3 pătrund în corpul lui Urlăţeanu, care se prăbuşeşte imediat într-un lac de sînge.

Ultimul glonţ, al şaselea la rînd, şi-l trage în tîmplă, căzînd şi ea alături.

Datorită faptului că totul s-a petrecut fulgerător de repede, magistraţii, avocaţii şi împricinaţii din sala de şedinţe au înlemnit.

Panica este de nedescris, lumea se îmbulzeşte spre eşire, ţipetele abundă din toate părţile, iar publicul existent la acea oră în tribunal, ocupă tot culoarul, spre a vedea ce s-a întîmplat.

Lovit în cap şi în piept, inginerul George Urlăţianu, a încetat imediat din viaţă.

Îşi face apariţia d. prim-procuror Prosper Constantinescu însoţit de d. prezident Tică Lazaroneanu, titularul cabinetului 2 de instrucţie, cari constată încetarea lui Urlăţianu din viaţă şi dispun transportarea imediată la spitalul de urgenţă, a Elisei Dornescu, care era numai rănită.

Cadavrul nefericitului inginer este transportat la morgă, pentru autopsie.

Ştirea răspîndindu-se ca fulgerul în tot oraşul, unde eroii dramei erau bine cunoscuţi, a produs o profundă impresie.

La aflarea groaznicei ştiri a uciderii fiului lor, părinţii victimei, d-na şi d. Urlăţianu, care locuesc în str. Dumbrava Roşie 10, au fost cuprinşi de disperare.

PRIMA DECLARAȚIE A D-REI DORNESCU

Transportată la spitalul de urgenţă, eroina, despre care se crezuse la început că ar fi rănită grav, în urma îngrijirilor date s-a constatat că este rănită superficial.

Luîndu-i-se primul interogator de către d. prezident Lazaroneanu, d. procuror Moscu şi grefier Balaban, Elisa Dornescu, a declarat:

«Am tras cu intenţia de a-l omorî. Am avut ocaziunea de a-l ucide şi altă dată, dar crezînd că-şi va respecta cuvîntul dat, am amînat pînă azi.

Am trăit cu el şi şi-a bătut joc de mine».

D. prim-procuror Prosper Constantinescu, a şi păşit imediat la deschiderea acţiunii publice in contră-i în baza art. 663-664, din noul Cod penal pentru crimă de asasinat cu premeditare şi a repartizat acţiunea cu concluzii de arestare, cabinetului 2 de instrucţie.

În continuarea cercetărilor, d. prezident Lazaroneanu a stabilit următoarele:

Victima, inginerul Gheorghe Urlățianu, de ani 40, a fost găsit în sala de şedinţă a secţiei a 5-a a tribunalului, cu capul în sus, în partea stîngă a sobii în apropierea barei.

S-a mai găsit revolverul atentatoarei, de calibrul 6,35 cu toate gloanțele trase.

Martori oculari, vor figura apărătorii părţilor, d-nii avocaţi Papazol şi Binberg.

De asemenei d. Lazaroneanu s-a deplasat la locuința atentatoarei din aleea dr. Boteanu 3, de unde a confiscat întreaga corespondentă găsită precum şi 2 rezerve pline cu cartușe, în urma căreia s-a dispus sigilarea camerii.

RAPORTUL MEDICULUI LEGIST

În ceea ce priveşte starea atentatoarei, raportul medicului legist constată următoarele:

«Există în regiunea parietală stîngă, în vecinătatea liniei mediane, o rană în seton, produsă de trecerea pe sub piele a unui proiectil de armă. Distanța între orificiul de intrare al proectilului și cel de eşire este de 3-4 cm.»

Rep.

În timp ce atentatoarei i se luau declarațiile arătate mai sus, la morgă, se proceda la autopsia cadavrului inginerului Gheorghe Urlățianu.

Tatăl lui, doctorul Urlățianu, om în vîrstă de aproape 70 de ani și destul de cunoscut în lumea medicală, în strigăte desnădăjduite plînge, într-un colt al morgii, pe acela, în care-şi pusese toată nădejdea bătrîneții și gîndurile vieții.

Totul este însă acum zadarnic. Din inginerul Urlățianu, nu a mai rămas acum, decît o masă informă de carne, în care cuţitul doctorului străbate sinistru, pentru a stabili locul de trecere al glonţului, iar alături părinţii plîng o viață ce nu mai revine.

Viaţă – dragoste – moarte

ARESTAREA ATENTATOAREI

D. prezident Lazaroneanu, constatînd că situaţia Elisei Dornescu s-a îmbunătățit simțitor, a dispus transportarea ei imediat la cabinetul 2 de instrucţie, şi în urma unei scurte declaraţii luate, a și procedat imediat la emiterea mandatului de arestare.

REP.”