Decriptarea Inscripției Tărtăria partea 2  (Tăblița dreptunghiulară cu perforație) jpeg

Decriptarea Inscripției Tărtăria-partea 2. (Tăblița dreptunghiulară cu perforație)

📁 Antichitate
Autor: Ing. Gheorghe VASILE

                  Capitolul 1. Introducere.    

          Tăblița care face obiectul acestui studiu este una dintre cele trei, descoperite în anul 1961 lângă localitatea Tărtăria, jud. Alba (Fig. 1, vezi jos). Descoperirile au fost făcute de către arheologul clujean Nicolae Vlassa și au o vechime de 7. 300 de ani. În mormântul neolitic, alături de cele trei tăblițe, a fost descoperit și scheletul unei femei, despre care se presupune că a fost proprietarul tăblițelor și poate chiar autorul inscripțiilor hieroglifice. Se presupune deasemenea că este vorba despre o femeie șaman, o preoteasă și că textele hieroglifice reprezintă formule magice, deci au un conținut religios. Pentru decriptarea inscripției s-au folosit informațiile obținute din decriptarea inscriptiei hieroglifice conținute în tăblița Tărtăria discoidală (B1). Tăblița, Fig. 2 (vezi jos), are formă dreptunghiulară cu dimensiunile de 6, 2 cm x 3 cm și o perforație mediană, deci a fost tot o amuletă ca și tăblița discoidală. Se observă că tăblița este împărțită în trei casete prin două linii verticale, situate în stânga și dreapta perforației, Fig. 3. Caseta din centru conține două hieroglife, separate de o linie verticală, iar caseta din stânga este împărțită în patru casete mai mici, prin segmente de dreaptă, Fig. 3 (vezi jos). Aceste segmente, folosite de către autorul inscripției pentru separarea hieroglifellor, nu au fost luate în considerație pentru decriptare. Hieroglifelor li s-au atribuit  numere de ordine începând de la caseta din stânga și au fost interpretate de la stânga spre dreapta, Fig. 2. Hieroglifele 2 și 7 sunt formate din câte două simboluri. Toate hărțile astronomice prezentate sunt orientate spre nord, dacă nu se specifică altfel. Toate stelele conținute în hărtile astronomice, folosite pentru decriptare, au magnitudinea cuprinsă între zero și șase, deci sunt vizibile cu ochiul liber. S-au folosit dicționare sanscrit – engleze (B4, B6, B7, B8), dicționar englez – roman (B5) și informații din astrologia vedică, astronomia vedică, mitologia vedică, religia vedică și limba vedică (vechea sanscrită). Pentru decriptare s-a folosit aceeași metodă utilizată la decriptareatăblițeiTărtăria de formă discoidală (B1), adică identificarea hieroglifelor cu constelații cunoscute sau cu părti ale acestora. Autorul decriptării a formulat ipoteza că limba folosită în textul hieroglific al tăbliței dreptunghiulare este limba vedică (B1).  Pentru identificarea hieroglifelor s-au folosit informații preluate din cele cinci științe vedice menționate și din istoria indo-europenilor.

                       Capitolul 2. Decriptarea hieroglifei nr. 1.

                       Hieroglifa nr. 1, Fig. 2, este formată dintrun segment de dreaptă orizontal cu ramificații sub formă de ace de brad. Această configurație conduce la constelația Lira, Fig. 4. Prin unirea stelelor eta, zeta și beta, a stelelor teta, delta și gama și a stelelor iota, delta și zeta se obține configurația constelației Lira din Fig. 5, care este identică hieroglifei nr. 1. Stelele alfa, epsilon și zeta ale constelatiei Lira, formeaza un grup de stele, un asterism astronomic, numit în astrologia vedică “Abhijit”, care este asociat casei lunare vedice a 28 a, casa “Brahmi”  sau casa “Abhijit” (B3). În limba sanscrită veche Abhijit este denumirea stelei Vega. Luând în consideție aceste informații, hieroglifa nr. 1 a fost interpretată ca “Abhijit”. In India modernă Abhijit este un nume masculin, prin urmare interpretarea “Abhijit”poate fi numele autorului inscriptiei. Ținând seama de ipoteza conform căreia proprietarul tăbliței a fost o femeie, o preoteasă, numele  Abhijit poate fi un nume feminin. În Dicționarul Sanskrit (B6) termenul Abhijit este menționat și ca un nume feminin. În decriptarea acestei hieroglife s-a ținut seama de context, luându-se în considerație rezutatele decriptării celorlalte hiroglife. De fapt această hieroglifă a fost decriptată ultima.

                   Capitolul 3. Decriptarea hieroglifei nr. 2.  

                 Hieroglifa nr. 2, Fig. 2, este formată din două simboluri care au fost tratate împreună, considerându-se că formează o singură hieroglifă, deoarece simbolurile nu sunt despărțite printrun segment de separare. Simbolul din partea superioară este format din trei arce de cerc, orientate în același sens, cu concavitatea spre stânga, spre vest. Simbolul din partea inferioară a hieroglifei nr. 2, situat pe  rândul al doilea, este format dintrun mic arc de cerc cu concavitatea spre stânga și un alt arc de cerc mai mare, cu aceeași orientare, intersectat de un segment de dreaptă orizontal, care pătrunde în interiorul arcului de cerc. În Fig. 6, prin unirea prin  arce de cerc a stelelor eta, zeta și beta, a stelelor teta, delta și gama și a stelelor 3124 Cyg, iota și steaua BSC-7237 se obțin trei semicercuri, aproape egale și echidistante formând un ansamblu foarte asemănător simbolului din partea superioară a hieroglifei nr. 2. În Fig. 7, se construiește un arc de cerc cu centrul în steaua zeta având raza egală cu mărimea distanței dintre stelele zeta și 5387. Arcul de cerc este situat între stelele alfa și zeta.  În Fig.7, prin unirea stelelor kappa, miu și 5372 se obține un arc de cerc mai mare, iar prin unirea stelei alfa (Vega) cu steaua 5377 se obține, simbolul situat în rândul al doilea al hieroglifei nr. 2.  Cele două arce de cerc din Fig. 7 formează simbolul situat pe rândul al doilea al hieroglifei nr. 2. Configurația constelației Lira din Fig. 8 este perfect asemănătoare hieroglifei nr. 2, luată în ansamblu, prin înserierea primului rând de deasupra cu rândul al doilea. Stelele alfa, epsilon și zeta formeaza un grup de stele, numit în astrologia vedică “Abhijit”, care este asociat casei lunare vedice a 28 a, casa “Brahmi” sau casa “Abhijit” (B3).  Zeitatea care patronează această casă lunară este chiar zeul suprem Brahma. Din motive care vor fi precizate pe parcursul decriptării, pentru hieroglifa nr. 2 s-a optat pentru semnificația “tuvibrahman”adică “preot foarte devotat zeului Brahma”.A se vedea nota de lacapitolul 8.

                       Capitolul 4. Decriptarea hieroglifei nr. 3.

                      Această hieroglifă are forma literei majuscule upsilon (Y), Fig.2. Deasupra hieroglifei Y se găsesc două segmente mici de dreaptă, puțin înclinte spre stânga. În această casetă suprafața tăbliței a fost deteriorată și cele două segmente nu sunt foarte clare. Oricum, aceste două semne sunt secundare și nu influentează soluția de decriptare a hieroglifei nr. 3. Forma hieroglifei conduce direct la constelația zodiacală Cancer a zodiacului vedic solar, Fig. 9, adică zodia “Karka”. Prin rotirea constelatiei Cancer cu 180 de grade se obține imaginea perfectă a hieroglifei nr. 3, Fig. 10. Prin unirea stelelor 1236 și 1248 și a steleor 1247 și 1237, Fig. 10, se obțin cele două segmente de dreaptă și o imagine identică hieroglifei nr. 3. Autorul inscripției a reprezentat cele două segmente de dreptă deasupra hieroglifei nr. 3 pentru a localiza cu precizie hieroglifa în constelatia Cancerului. În toate situațiile în care o fost nevoie, autorul celor două inscriptii hieroglifice a folosit repere suplimentare pentru a localiza hieroglifele cu precizie în constelatiile respective, unde făceau trimitere casele lunare. Din dicționarul explicativ al limbii sanscrite s-a găsit pentru cuvântul “karka” traducerea “strălucit”. 

                       Capitolul 5. Decriptarea hieroglifei nr. 4.

                        Această hieroglifă are forma unei clepsidre, Fig. 2 și conduce direct la constelația Orion, Fig. 11. Conform celei mai vechi legende vedice, constelația Orion este corpul zeului Brahma, omorât de zeul Shiva cu o săgeată cu trei vârfuri. Cele trei stele din centura constelației Orion, zeta, epsilon și delta reprezintă locurile unde zeul Brahma a fost lovit. Capul zeului Brahma este reprezentat de steaua lambda, situată în nordul constelației Orion, cu semnificația “cap de cerb”. Prin urmare, hieroglifa nr. 4 are semnificația “zeul Brahma”.

                         Capitolul 6. Decriptarea hieroglifei nr. 5.    

                      Hieroglifa are forma unei cruci cu raze, Fig.2. Această observație a fost făcută de către mai mulți cercetători. Ținând seama de informațiile acumulate prin decriptarea hieroglifei nr 8, hieroglifa “brahmanadhinam”, a inscripției Tărtăria a tăbliței discoidale (B1), am stabilit că simbolul “cruce” conduce direct la constelația Acvila, Fig. 12 și la traducerea ”brahman” adică ”preot”. Decriptarea este următoarea:Din dicționarul explicativ al limbii sanscrite (B6) s-au găsit pentru cuvântul “brahman” sinonimele “atmabhu” și “ireza”, ambele având semnificația “numele lui Vishnu”, adică două dintre cele 108 nume secundare ale zeului Vishnu. Zeul vedic Vishnu este patronul casei lunare a 21 a, casa “Shravana”. Stelele asociate acestei case sunt stelele alfa, beta și gama din constelația Acvila, Fig. 12. Prin unirea stelelor gama, delta și steaua 444, și a stelelor teta  și epsilon se obține o cruce orientată pe direcția nord-vest, Fig. 13. Din această decriptare  rezultă că semnificația hieroglifei nr. 5, “cruce”, este termenul “brahman” adica “preot”.În Fig. 14, prin unirea stelelor  eta și niu, sigma și steaua 502, iota și steaua 461, alfa si steaua 501, beta și miu și stelele 463 și 480 se obțin razele crucii, ca în Fig. 14. Configurația constelației Acvila din Fig. 14 este perfect asemănătoare hieroglifei nr. 5. Și în acest caz razele crucii obținute prin unirea unor stele ale constelației Lira, localizează cu precizie crucea în constelația Lira. Prin urmare această hieroglifă are semnificația “brahman”adică“preot”. 

                      Capitolul 7. Decriptatea hieroglifei nr. 6.

                       Această hieroglifă are forma unui cap de animal, mai exact, capul unui măgar, Fig.2. Din dicționarele englez-sanscrit (B4, B6, B7, B8) rezultă pentru cuvântul “măgar”, adică termenul din limba engleză “donkey”, traducerea “smarasmarya”. Acest cuvânt sanscrit are semnificația “to be remembered  by Kama”, unde “Kama” este “numele lui Vishnu”, un alt nume secundar al zeului Vishnu. Din dicționarul englez – roman, găsim pentru expresia “to by remebbered by Visnnu” semnificația, “a fi remarcat de zeul Vishnu” sau “a fi lăudat de zeul Vishnu”. Luând in considerație semnificația hieroglifei anterioare, adică cea de “preot”, hieroglifele nr. 5 și nr. 6 pot fi interpretate împreună prin expresia “preot lăudat (remarcat) de zeul Vishnu” adică “preot al zeului Vishnu”.

                    

                      Capitolul 8. Decriptarea hieroglifei nr. 7.       

                     Caseta din dreapta a tăbliței conține două simboluri, care formează împreună hieroglifa nr. 7, Fig. 2, pentru că cele două simboluri nu sunt despărțite de un segment de separare.  Simbolul din partea inferioară a casetei are forma unei clepsidre, care reprezintă constelația Orion, Fig. 11. Simbolul din partea superioară a casetei reprezintă un cap de cerb. Se poate observa că acest simbol reprezintă capul unui animal din specia “capra negară”, un animal autohton. Forma particulară a coarnelor este specifică acestei specii de capre. Steaua lambda a constelației Orion împreună cu stelele phi-1 și phi-2 formează un grup de stele, Fig. 11, adică un asterism astronomic numit în astrologia vedică “Mrigasira” (cap de cerb). Cuvântul “mriga”, adică “cerb” sau “căprioară” are sinonimele “harina” (cerb) și “harini” (căprioară). Termenul “harini”’ este unul dintre cele 108 nume secundare ale zeiței Aditi. S-a ajuns la concluzia că cele două simboluri formează împreună  o hieroglifă care a fost decriptată cu semnificația “zeița Aditi”.Autorul inscripției a reprezentat simbolic constelația Orion, clepsidra, alături de simbolul “cap de cerb”  penru a localiza cu precizie “capul de cerb” în constelația Orion și pentru a evita confuzii, deoarece simboluri asemănătoare  pot fi întâlnite în astrologia vedică și în cazul altor constelații.      

 Notă:Ținând seamă de semnificația hieroglifelor 3 – 7, s-a ajuns la următoarea soluție de decriptare:  “…….strălucitului Brahma, preot al zeului Vishnu și al zeiței Aditi”. S-a ajuns la concluzia că hieroglifa nr. 2 trebuie sa aibă o semnificație compatibilă cu semnificația textului de mai sus, adică “preot”, sau “brahman”, dar care poate fi dedus folosindu-se constelatia Acvila. Hieroglifa nr. 2 face însă trimitere la constelatia Lira, adică la zeul Brahma. Ținând seamă de aceste considerente s-a adoptat termenul “tuvibrahmana”, adică “preot foarte devotat zeului Brahma” sau “preot al zeului Brahma”, pentru a se putea folosi trimiterea pe care hieroglifa nr. 2 o face la constelația Lira. Expresia ”preot al zeului Brahma” poate fi dedusă din constelața Lira, constelația zeului Brahma.

                                        Capitolul 9. Concluzii.

   1. Ținând seamă de rezultatele decriptării celor șapte hieroglife, inscripția tăbliței dreptunghiulare cu perforație de la Tărăria poate fi următoarea:   

 “(Eu sunt) Abhijit, preot foarte devotat al strălucitului Brahma,                                                                                

Preot al zeului Vishnu și al zeiței Aditi”.                                                              

Propoziția este este eliptică de subiect și predicat.

 Traducerea în limba vedică este următoarea:                                                                                       

“Ahijit, tuvibrahmana karka Brahma, brahma smarasmarya Aditi.”  

În această inscripție proprietarul tăbliței, și probabil și autorul inscripției, oferă informații personale:numele de Abhijit, poziția de preot în comunitate și specializarea ca preot al zeilor Brahma, Vishnu și Aditi.

   2. Tăblița dreptunghiulară, cu perforație de la Tărăria este foarte asemănătoare tăblițelor  preoților budiști și hinduiști. Tăblițeleau o vechime de cca la 900 de ani, Fig. 15.  Aceste tăblițe sunt foi de papirus confecționate din frunze de palmier. Este posibil ca acest tip de tăblițe să fi fost preluat de la preoții vedici. Deși nu s-au descoperit documente scrise din perioada vedică a Indiei, se știe că scrierea a fost folosită în școlile de preoți vedici, unde se foloseau ca suport pentru scriere frunze și scoarță de copac, probabil papirus confecționat din aceste materiale. Tăblițele budiste au formă dreptunghiulară, o perforație mediană și două casete de-o parte și de alta a perforației, care conțin scripturile. Tăblițele se păstrează împreună înșirate pe o sfoară. Este posibil ca originea tablițelor budiste, hinduiste și vedice să fie tăblițele din lut, de forma celei în discuție, ale preoților indo-europeni din spațiul carpato-dunărean. O tradiție veche de 7.300 de ani.

   4. Caseta centrală conține două hieroglife mici în colțurile de sus. Aceste hieroglife sunt mici, deteriorate și indescifrabile și nu au fost luate în considerație în studiul de față.

  

Bibliografie.

B1.   Decriptarea Inscriptiei Tărtăria. http://www.historia.ro/exclusiv_web/general/articol/decriptarea-inscriptiei-tartaria.

B2.   Tăblițele Tărtăria. www.google.ro.

B3.   Vedic Astrology. Moon nakshatras. www.google.ro.

B4.   Old – Sanskrit English Dictionary. www.google.ro/spokensanskrit.de.

B5.   Dictionar Englez – Român. Dictionar englez-roman.ro.

B6.   Sanskrit Dictionary.www.sanskritdictionary.com.

B7.   APTE Sanskrit – English Dictionary. www.aa.tufs.ac.jp.

B8.   Sanskrit – English Ditionary, Monier – Williams. www.sanskrit.lexicon.uni.koelen.de.

B9.   Constelatia Lira. www.google.ro/dibonsmith.com.

B10. Constelatia Cancer.IAU SKY &TELESCOPE.

B11. Constelatia Orion. IAU SKY &TELESCOPE.

B12. Constelatia Acvila. IAU SKY &TELESCOPE.

1 clipboard01 17 jpg jpeg
clipboard02 12 jpg jpeg
Fig. 3. Tăblița dreptunghiulară cu perforație. Reprezentarea segmentelor de dreaptă, de separare dintre hieroglife.

Fig. 3. Tăblița dreptunghiulară cu perforație. Reprezentarea segmentelor de dreaptă, de separare dintre hieroglife.

1 clipboard03 8 jpg jpeg
Fig. 4. Constelația Lira.

Fig. 4. Constelația Lira.

1 clipboard04 6 jpg jpeg
Fig. 5. Reprezentarea hieriglifei nr. 1 în constelatia Lira.

Fig. 5. Reprezentarea hieriglifei nr. 1 în constelatia Lira.

1 clipboard05 5 jpg jpeg
Fig. 6. Simbolul din partea superioară a hieroglifei nr. 2. Reprezentare în constelația Lira.

Fig. 6. Simbolul din partea superioară a hieroglifei nr. 2. Reprezentare în constelația Lira.

1 clipboard06 4 jpg jpeg
Fig. 7. Simbolul din partea inferioară a hieroglifei 2. Reprezentare în constelația Lira. Notă. Steaua 5387 (BSC 7043) are magnitudinea 6, 01 și este vizibilă cu ochiul liber, chiar dacă depășește cu 0, 01 limita de vizibilitate convențională.

Fig. 7. Simbolul din partea inferioară a hieroglifei 2. Reprezentare în constelația Lira. Notă. Steaua 5387 (BSC 7043) are magnitudinea 6, 01 și este vizibilă cu ochiul liber, chiar dacă depășește cu 0, 01 limita de vizibilitate convențională.

1 clipboard07 4 jpg jpeg
Fig. 8. Reprezentarea hieroglifei nr. 2 în constelația Lira.

Fig. 8. Reprezentarea hieroglifei nr. 2 în constelația Lira.

1 clipboard08 4 jpg jpeg
Fig. 9. Constelatia Cancerului.

Fig. 9. Constelatia Cancerului.

1 clipboard09 4 jpg jpeg
Fig. 10. Reprezentarea hieroglifei nr. 3 în constelația Cancerului.

Fig. 10. Reprezentarea hieroglifei nr. 3 în constelația Cancerului.

1 clipboard10 4 jpg jpeg
Fig. 11. Constelația Orion.

Fig. 11. Constelația Orion.

1 clipboard11 3 jpg jpeg
Fig. 12. Constelația Acvila.

Fig. 12. Constelația Acvila.

clipboard12 3 jpg jpeg
Fig. 13. Reprezentarea cuvântului “brahma” în constelația Acvila.

Fig. 13. Reprezentarea cuvântului “brahma” în constelația Acvila.

1 clipboard13 2 jpg jpeg
Fig. 14. Reprezentarea hieroglifei nr. 5 în constelația Acvila.

Fig. 14. Reprezentarea hieroglifei nr. 5 în constelația Acvila.

1 clipboard14 1 jpg jpeg
FIG. 15. Manuscris indian sau nepalez pe frunze de palmier cu forma tăbliței de la Tărtăria.

FIG. 15. Manuscris indian sau nepalez pe frunze de palmier cu forma tăbliței de la Tărtăria.