Zi de târg în Piața Sfatului din Brașov – circa 1900 (© Wikimedia Commons)

Ce taxă plăteau pe vremuri negustorii la târgul din Piața Sfatului din Brașov?

📁 Istorie Urbană
Autor: Redacția

În trecut, pentru orice marfă adusă în târgul din Piața Sfatului, negustorii trebuiau să plătească „vigesima”, o taxă reprezentând a 20-a parte (adică 5%) din valoarea mărfii. Mărfurile adunate la vama orașului Brașov (pe fosta Ulița Vămii, azi strada Mureșenilor nr.12), prin aplicarea taxei de târg, numită “vigesima”, erau vândute periodic cetățenilor orașului la licitație, iar banii obținuți intrau în bugetul local.

Muzeul de Etnografie Brașov prezintă, pe pagina de Facebook a instituției, câteva foto-documente din expoziția permanentă a Muzeului Civilizației Urbane a Brașovului, muzeu reprezentativ pentru activitatea comercială a celui mai important oraș al Transilvaniei.

Muzeul de Etnografie Brașov prezintă, pe pagina de Facebook a instituției, câteva foto-documente din expoziția permanentă a Muzeului Civilizației Urbane a Brașovului

Un document prezintă socoteala „mărfurilor turcești” vândute la vama din Brașov în anul 1543, în „lunea dinainte de Carnaval, în ziua de Sfânta Agneta”: 272 baloturi de bogasie, 126 baloturi de domoslie (tot țesătură), 36 ștergare albastre, 10 năframe mari, 40 năframe mici, 4 perechi de cisme, 2 baloturi de stofe vărgate, 3 baloturi de stofe cu fire de mătase, brâie, brâie turcești femeiești, un chintal de piper (care s-a vândut cu 50 de florini, adică salariul pe un an al rectorului școlii!).

Statutul orașului Brașov din anul 1673 prevedea o serie de reglementări privind modul de desfășurare a comerțului în târgul din Piața Sfatului și atribuțiile judelui târgului. Acestea au fost introduse în Protocolul judelui târgului:

„Articole despre cumpărări și vânzări și despre cum trebuie să se poarte judele târgului din acest oraș și îndeosebi în târg, cu articole din 6 martie anul 1577 care au fost hotărâte de cinstitul și înțeleptul Magistrat și lăudabilul Centumvirat de aici din Brașov și din nou au fost aprobate în toate punctele în a treia zi a lunii ianuarie anul 1673 în Sfatul public al orașului de către prea înțeleptul Senat și lăudabilul Centumvirat. Art. I. Domnul vilic să aleagă ca jude al târgului un cetățean cinstit al orașului”.

O vizită la Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului vă va dezvălui și alte detalii interesante despre activitatea comercială desfășurată odinioară în Brașov.

Foto sus: Zi de târg în Piața Sfatului din Brașov – circa 1900 (© Wikimedia Commons)

Mai multe pentru tine...