10 lucruri de ştiut despre  Sexualitate jpeg

10 lucruri de ştiut despre... Sexualitate

📁 Istoria Modei
Autor: Simona Deleanu

Ideea de sexualitate şi manifestarea ca atare a sexualităţii a evoluat în paralel cu societate, cu ideile sale, mai mult sau mai puţin influenţate de Biserică. Revoluţia sexuală a fost greu acceptată iniţial, dar ulterior s-a răspândit. Iată zece lucruri despre evoluţia sexualităţii.

 • Evoluţia şi perceperea ideii de sexualitate a depins de-a lungul secolelor de evoluţia familiei, a căsătoriei, a societăţii în ansamblu şi a culturii sale.
 • Multă vreme, încă din Antichitate, manifestarea sexuală a fost pusă în legătură directă cu superioritatea indiscutabilă a cetăţeanului adult de sex masculin atât faţă de ceilalţi membri ai familiei, cât şi faţă de clasele sociale inferioare lui (sclavii) şi de duşmanii învinşi.
 • Forme aparte de manifestare a sexualităţii s-au înregistrat în diferite civilizaţii, europene şi ne-europene, prin obiceiul prostituţiei sacre.
 • În civilizaţia clasică greacă a existat o multitudine de comportamente care, alături de familia monogamă, tolerau şi uneori chiar lăudau homosexualitatea şi frecventarea prostituatelor.
 • Creştinismul a încercat să elimine acţiunile considerate drept abuzuri sexuale, impunând reguli noi de comprtare reflectate, o dată cu trecerea secolelor, prin legi din ce în ce mai riguroase.
 • Preceptele teologice şi morale creştine şi-au pus amprenta pe viaţa societăţii europene şi, pe plan teoretic, timp de secole nu au fost puse în discuţie. În spatele acestor precepte care creau imaginea unei căsătorii de nedezlegat, în cadrul căreia trebuia desfăşurată orice activitate sexuală, continuau să existe comportamente deformate, uneori asemănătoare celor din Antichitatea precreştină.
 • În Evul Mediu, obiceiul de a întârzia momentul căsătoriei – ca formă de planning familial şi de control demografic pe scară largă – a dus inevitabil la răspândirea relaţiilor prematrimoniale soldate deseori cu sarcini prenupţiale (care duceau la avorturi şi abandonul nou-născuţilor).
 • Afirmarea burgheziei în secolul al XIX-lea a fost însoţită de adoptarea unor noi reguli de comportament social, în mare măsură funcţionale în cazul unei societăţi care avea drept scop dezvoltarea producţiei.
 • Căutarea unui stil de viaţă sobru şi redus la esenţă, dominat de „prestigiul” exterior, de accentuarea respectului faţă de viaţa privată şi de idealizarea familiei s-a contopit cu cenzurarea din ce în ce mai severă a laturii sexuale a vieţii, ajungându-se chiar la forme de sexofobie (ca Anglia în perioada victoriană), epoca fiind, de cele mai multe ori plină de ambiguitate şi de contradicţii, ca în cazul menţinerii acelei „duble morale” denunţată de Karl Marx, care continua să atribuie „onoare” seducătorului şi „ruşine” celei seduse, perpetuând astfel inferioritatea socială a femeii.
 • La ţară, femeia „dezonorată” era supusă marginalizării sociale şi condamnării din partea familiei.
 • Reacţia la apariţia romantismului şi curentele culturale apărute la sfârşitul secolului al XIX-lea şi în secolul al XX-lea au dus la criza unei bune părţi din aceste concepţii.
 • La sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, Sigmund Freud a fost primul care a evidenţiat, în lucrările sale, importanţa decisivă, încă din copilărie, a impulsurilor sexuale în evoluţia omului.
 • Abia în anii ’60 ai secolului al XX-lea, a avut loc, ceea ce s-a numit „revoluţia sexuală”, orientată spre o exprimare sexuală în deplină libertate, ostilă oricărei forme de „represiune” sexuală, legată, în plus, de răspândirea anticoncepţionalelor, care permit femeilor să-şi manifeste liber sexualitatea, fără teama unei sarcini nedorite.
 • Revoluţia sexuală a respins legătura necesară între sexualitate, căsătorie şi procreaţie, menţinută însă în vigoare de tradiţiile religioase.
 • O noutate importantă a anilor ’60 a fost revendicarea din ce în ce mai explicită a unei „egalităţi” din partea homosexualilor, care şi-au format comunităţi active şi capabile să intervină în evenimentele publice.
 • În anii ’80, răspândirea SIDA a dat naştere unor semne de întrebare asupra libertăţii sexuale şi asupra formelor de exploatare şi comercializare a sexului.