10 lucruri de ştiut despre   Biblie jpeg

10 lucruri de ştiut despre ... Biblie

📁 Istoria Religiilor
Autor: Simona Deleanu

Biblia este Cartea Sfântă şi cea mai des întâlnită carte din lume. Originile sale se află în însemnările poporului evreu cu privire la experienţa de unire cu Dumnezeu-Jahve. Iată zece lucruri despre Biblie.

 • Culegere de texte sacre ale religiilor ebraică şi creştină, care cuprinde cu două mari părţi:Vechiul Testament, denumită de iudaism „Cartea sfintei uniri” şi Noul Testament, numit de iudaici „Cartea noii uniri”. 
 • Învăţăturile aflate în Biblie s-au transmis din generaţie în generaţie în forma orală, iar mai târziu au fost strânse în culegeri, reorganizate ulterior şi scrise în stiluri literare diferite.
 • Celor mai vechi texte scrise datează din anii 1000-750 î.H şi care pot fi identificate în general cu Pentateuhul li s-au adăugat scrierile privitoare la tradiţia Sfinţilor Părinţi şi la tradiţia profetică.
 •  Forma literară a acestor texte şi a celor ulterioare a fost adaptată de-a lungul timpului la schimbările intervenite în condiţiile politice şi de viaţă socială ale poporului evreu.
 • Iudaismul şi-a întemeiat propria experienţă colectivă pe Biblie dezvoltându-i caracteristicile de „religie a cărţii”, astfel că Biblia a fost de-a lungul secolelor adnotată, comentată şi interpretată de un corpus doctrinar foarte amplu (Midraşim, Mişna, Talmud).
 • Canonul ebraic e format din „Tora”, „Profeţi” şi „Scrieri”.
 • „Sfintele Scripturi” ale Bibliei au fost păstrate prin permanenta recopiere a sulurilor de papirus originale, a pergamentelor şi a codicelor.
 • Atât iudaismul cât şi creştinismul recunosc caracterul de inspiraţie divină directă şi în consecinţă caracterul de lege pentru credinţa lor a unei liste (canon) variate de cărţi, care a fost precizată de-a lungul timpului.
 • Locul de frunte căpătat de Biblie în cadrul Reformei, mai ales activitatea lui Martin Luther a determinat o deosebită precauţie din partea catolicismului modern în divulgarea în rândul maselor a Bibliei, precauţie care a fost abandonată de Conciliul II Vatican.
 • Între secolele al XIX-lea şi al XX-lea, Biblia a fost supusă unei foarte atente examinări istorico-filologice realizate după criteriile ştiinţelor istorice moderne şi care s-a afirmat nu fără polemici.