Vestigii vechi de peste 4000 de ani, descoperite în județul Harghita (foto: Muzeului Național al Carpaților Răsăriteni)

Vestigii vechi de peste 4000 de ani, descoperite în județul Harghita

📁 Preistorie
Autor: Redacția
🗓️ 5 octombrie 2023

Echipa de specialiști din cadrul Muzeului Național al Carpaților Răsăriteni (MNCR) desfășoară săpături arheologice anual la situl de la Păuleni-Ciuc, Dâmbul Cetății, județul Harghita, ce au ca rezultat un patrimoniu valoros.

Recent, în acest sit arheologic au fost descoperite mai multe amforete și vase aparținând culturii Ciomortan-Costișa, cu o vechime de 4200-4100 de ani, perioada epocii bronzului mijlociu, anunță MNCR.

Cultura Ciomortan-Costișa (2100/2000 – 1900/1800 î. Hr.)

Atât cât rezultă din cercetările de până acum, pe parcursul perioadei timpurii a epocii bronzului (perioada cuprinsă aproximativ între a. 3.000 și 2.200 a. Chr.), așezarea de la Păuleni-Ciomortan nu a fost locuită.

O dată cu începutul perioadei mijlocii a epocii bronzului, în așezarea de la Păuleni-Ciomortan se stabilește o comunitate aparținând culturii Costișa (datând aproximativ din perioada cuprinsă între anii 2.200 și 2.000 a. Chr.).

După cum arată cercetările de până acum, acestui grup îi aparține meritul de a fi amenajat primele construcții de apărare ale așezării. Accesul din vest în așezare a fost barat de două șanțuri transversale.

Din vest, nord și est așezarea a fost apoi înconjurată de un val de un șanț în formă de potcoavă. Cercetările au adus date concludente privind modul de construire a valului de apărare. Inițial, purtătorii culturii Costișa au ridicat un val de dimensiuni mici compus din lut galben scos din șanț și o palisadă în fața acestuia.

După ce valul a fost bine tasat, construirea lui a fost întreruptă, fapt atestat de descoperirea unei vetre amenajate pe panta sa interioară. Apoi, în fața acestui val a fost construită o palisadă.

În timpul săpăturilor s-a observat foarte limpede că stâlpii acesteia au perforat straturile de locuire Ariușd-Cucuteni și respectiv Coțofeni. Deasupra valului a fost construită o structură din stâlpi de lemn, peste care apoi a fost ridicat valul de pământ.

Pe măsura tasării și alunecării acestuia, se adăugau periodic alte straturi de pământ, care se observă în secțiunea transversală a valului sub forma unor secvențe stratigrafice distincte. în prezent, diferența de nivel dintre coama valului și exteriorul așezării depășește 7 m. Această diferență a fost alcătuită de altitudinea naturală a promontoriului (cea. 3 m), de înălțimea valului construit (cea. 3 m) și de adâncimea șanțului de apărare.

Dacă admitem că în timp valul s-a tasat și parțial a alunecat (fiind greu de estimat cu cât s-a redus înălțimea valului din acesta cauză), trebuie să apreciem că așezarea reprezenta în acea perioadă o adevărata fortăreață, notează specialiștii din cadrul MNCR.