Straulesti 1 jpg

Noi descoperiri arheologice la situl „Străulești-Măicănești”, așezarea post-romană de la nord de București

📁 Antichitate
Autor: Redacția
🗓️ 21 septembrie 2022

Situl „Străulești-Măicănești”, situat între malul nordic al râului Colentina și șoseaua Gheorghe Ionescu Sisești, suprapune una dintre zonele cele mai intens locuite de pe teritoriul Bucureștiului.

De la descoperirea sitului în anul 1960 și până în prezent au fost întreprinse 22 de campanii de cercetare arheologică sistematică care au scos la iveală ample așezări din perioada secolelor III-IV d. Hr., perioada migrațiilor și Evul Mediu, precum și urme sporadice de locuire din neolitic și epoca bronzului, scrie Muzeul Curtea Veche, pe pagina de Facebook a instituției.

Foto: Muzeul Municipiului București
Foto: Muzeul Municipiului București

Descoperirile recente au oferit noi date privind locuirea din perioada secolelor III-IV, atribuită populației daco-romane. Au fost identificate și cercetate noi locuințe, instalații de ardere și gropi menajere. Dintre acestea, o locuință cercetată în luna mai a acestui an se remarcă prin inventarul bogat, alcătuit din fragmente ceramice, oase animale și chirpici ars.

Foto: Muzeul Municipiului București
Foto: Muzeul Municipiului București

A fost recuperată atât ceramică locală, de tradiție Latène, cât și fragmente din amfore romane și alte vase de import. Aspectul locuinței și dispunerea inventarului arheologic indică faptul că locuința a fost abandonată într-o manieră organizată, în timp ce restul așezării și-a continuat existența. După abandon, groapa bordeiului ar fi fost folosită de membrii așezării pentru depozitarea deșeurilor menajere.

Foto: Muzeul Municipiului București
Foto: Muzeul Municipiului București

Prin analogii cu inventarul complexelor din apropiere pot fi stabilite relații cronologice între locuințele așezării. Astfel de descoperiri reprezintă, așadar, verigi de legătură importante pentru documentarea fazelor de locuire.

Autor: Radu Nicolae, muzeograf, Biroul Arheologie Preventivă și Sistematică, Muzeul Municipiului București