20 de ani de la apariția revistei „Document  Buletinul Arhivelor Militare Române” jpeg

20 de ani de la apariția revistei „Document. Buletinul Arhivelor Militare Române”

📁 Istorie recentă
Autor: Redacția
🗓️ 2 octombrie 2018

Joi, 27 septembrie 2018, la Sala de festivități a Statului Major al Forțelor Terestre, Arhivele Militare Naționale Române au aniversat 20 de ani de apariție a revistei „Document. Buletinul Arhivelor Militare Române”.

Activitatea s-a desfășurat în prezența directorului Statului Major al Apărării, general de brigadă Corneliu Postu și a comandantului Componentei Operaționale Terestre și locțiitor al șefului Statului Major al Forțelor Terestre, general de brigadă dr. Dorin Blaiu.

După cuvântul de deschidere adresat invitaților de către colonelul Liviu Corciu, directorul Arhivelor Militare Naționale Române au susținut alocuțiuni menite să evoce înființarea, rolul și evoluția acestei publicații de-a lungul celor 20 de ani de existență: prof.univ.dr. Ioan Scurtu - (membru titular al Academiei Oamenilor de Știință din România), membru în consiliul științific al revistei „Document”; general de brigadă (r) prof.univ.dr. Adrian Stroea (Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”), colaborator al revistei „Document”; colonel (r) prof.univ.dr. Petre Otu (director adjunct al Institutului pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară), membru în consiliul științific al revistei „Document”; colonel (r) prof.univ.dr. Alexandru Oşca (șeful Arhivelor Militare Române 1992-2006), membru în consiliul științific al revistei „Document”; Adrian Pandea (directorul Editurii Militare), membru în primul consiliu științific al revistei „Document”; comandor (r) prof.univ.dr. Aurel Pentelescu (membru în Comisia Română de Istorie Militară), colaborator al revistei „Document”; colonel (r) prof.univ.dr. Alesandru Duţu (membru în Comisia Română de Istorie Militară), membru în consiliul științific al revistei „Document”; colonel (r) prof.univ.dr. Ion Giurcă (Universitatea „Hyperion” din Bucureşti), membru în consiliul științific al revistei „Document”; dr. Cornel Ţucă - redactor-șef adjunct al revistei „Document” 2007-2015; dr. Luminiţa Giurgiu (membru în Comisia Română de Istorie Militară) - redactor-şef al revistei „Document” 2007-2017; colonel (r) dr. Valentin Marin (membru în Comitetul Român pentru Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii al Academiei Române), redactor și secretar de redacție al revistei „Document” 2000-2004.

Argumentul care a influenţat hotărâtor decizia de a fi înfiinţată a fost extraordinarul avantaj pe care revista îl oferă fiecărui specialist interesat să dezvăluie faptul istoric pe care îl conţine un document inedit. Arhiva, baza de documentare a revistei este, practic, inepuizabilă.

2m jpg jpeg

Foto: Colonelul Liviu Corciu și istoricul  Ioan Scurtu 

Colonelul Liviu Corciu a dat citire mesajelor transmise de ambasadorul prof.univ.dr. Dumitru Preda - membru în consiliul științific al revistei „Document”; comandor dr. (r.) Marian Moșneagu - șeful Serviciului Istoric al Armatei 2007-2016, membru în consiliul științific al revistei „Document”; lectorul universitar dr. Alin Spânu - Universitatea București, membru în consiliul științific al revistei „Document” și colonelul (r) Mircea Tănase - redactor-șef al revistei „Gândirea Militară Românească” 2008-2017, membru în consiliul științific al revistei „Document”.

Printre colaboratorii de marcă ai publicaţiei s-au numărat și se numără academicieni (regretații Florin Constantiniu și Dinu C. Giurescu), istorici militari şi civili, muzeografi, arhivişti, cadre didactice universitare şi cercetători din ţară şi din străinătate.

De-a lungul existenței sale, consiliul ştiinţific din care au făcut și fac parte personalităţi ale istoriografiei româneşti, a dat girul pentru caracterul autentic documentar al articolelor și studiilor publicate.

3m jpg jpeg

Colegiul de redacție a fost asigurat de specialiști din arhivele militare de la București și Pitești, pasionați de valorificarea documentelor de arhivă deținute.

Programul manifestării a inclus şi prezentarea revistei „Document. Buletinul Arhivelor Militare Române” nr. 3(81)/2018 de către redactorul-şef dr. Teodora Giurgiu. Acest număr, ca și celelalte apărute anul acesta, surprind principalele evenimente ale anului 1918, fiind totodată abordate teme legate de Primul Război Mondial, portrete ale unor personalități care au influențat evoluția armatei române, și nu numai.

La eveniment au participat reprezentanți din partea Arhivelor Naționale, Depozitului Central de Arhivă, Depozitului Intermediar de Arhivă Tehnică, Muzeului Militar Național „Regele Ferdinand I”, Muzeului Național al Marinei Române, Muzeului Național al Aviației Române, Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria” și redactorii-șefi ai revistelor „Gândirea Militară Românească”, Revista Forțelor Terestre, „Cer Senin” și „Historia”. De asemenea, manifestarea s-a bucurat de prezența întregului colectiv al Arhivelor Militare Naționale Române, foști membrii ai redacției revistei, colaboratori și cititori fideli ai acesteia.

4m jpg jpeg